Zaznacz stronę

Wernisaż Ikon

01-02-2016 | Galeria, Galeria 2016

Stowarzyszenie ”Kunszt” organizowało warsztaty rysunkowe „Od szkicu do dzieła sztuki” i „Śladami Rublowa – pisanie ikon” przy wsparciu Urzędu Miasta w Redzie i Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Finałem warsztatów był wernisaż wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. Otwierając wystawę Beata Zawal – Brzezińska prezes stowarzyszenia powitała przybyłych gości: członków stowarzyszenia, uczestników warsztatów, przedstawiciela Starostwa Powiatowego członka Zarządu Jacka Thiela i radnego powiatowego Ludwika Zegzułę. Prowadząca warsztaty Bogdana Gołojuch przedstawiła cel warsztatów, opanowanie w krótkim czasie podstaw rysunku, udoskonalenie posługiwania się ołówkiem, węglem czy sepią. Studia martwej natury powstałe na zajęciach prezentowane są na wystawie. Do końca listopada trwały warsztaty pisania ikon, prowadzone przez Aleksandrę Szwarc. W krótkich słowach wprowadziła zebranych w istotę ikony, jest to stara technika zaczerpnięta z tradycji bizantyjskich i prawosławnych. Podkreśliła że tylko osoby cierpliwe potrafiły wytrwać do końca pisania ikon. Proces tworzenia ikon ma swoje głębokie odniesienia duchowe, jest zajęciem wieloetapowym i czasochłonnym. Malowanie po przygotowaniu odpowiednio podłoża odbywa się temperami z dodatkiem żółtka jajka kurzego jako spoiwa. W trakcie warsztatów każda uczestniczka wykonała pierwszą ikonę wzorcową, oraz rozpoczęła kolejną. Efekt można obejrzeć na wystawie, a ta technika zafascynowała wiele osób, które chciałyby kontynuować warsztaty w roku bieżącym. Wszystkie uczestniczki obu warsztatów otrzymały okolicznościowe dyplomy, a same serdecznie podziękowały prowadzącym. Wystawa czynna w godzinach otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie, do końca lutego 2016 r.  Tekst: M.K.

Skip to content