Zaznacz stronę

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta w Redzie

30-09-2015 | Aktualności

W celu poprawy organizacji pracy urzędu od 1 października br. w strukturze Urzędu Miasta w Redzie będzie funkcjonować nowy referat. Zarządzeniem Burmistrza Miasta z Referatu „Inwestycji, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska”  wyłączone będą zadania dot. ochrony środowiska i Referat zmieni nazwę na „Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej”. Zadania te będą teraz wykonywane w nowym „Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska”. Nowy Referat mieści się w budynku urzędu przy ul. Puckiej 9, jednakże sprawy z zakresu ochrony środowiska do końca października br. będą rozpatrywane w dotychczasowym budynku przy ul. Gdańskiej 33.

Skip to content