Zaznacz stronę

Otwarty Konkurs Ofert dla Organizacji Pozarządowych

25-09-2015 | Aktualności, Programy profilaktyczne

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizacje zadań publicznych Miasta Redy w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skip to content