Zaznacz stronę

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

07-05-2015 | Aktualności, Przetargi

Burmistrz Miasta Redy Ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 180/37 obszaru 0,0044 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558, 1361/6 obszaru 0,0014 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894 oraz 1364/6 obszaru 0,0596 ha i 171/35 obszaru 0,0082 ha, wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00005792.

1/ Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie, płaska

2/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie: mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana, usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

czytaj całość

Skip to content