Zaznacz stronę

7 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości

07-05-2015 | Aktualności, Przetargi

Burmistrz Miasta Redy Ogłasza Siódmy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, przy ul. Miłosza, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 150/18 obszaru 0,0858 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0

1/ Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, płaska o regularnym kształcie,

2/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Miłosza, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu 12 Marca w Redzie – części północnej – obszar oznaczony symbolem 2U – zabudowa usługowa nieuciążliwa dla zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się wyłącznie zabudowę usługową nieuciążliwą związaną z działalnością nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny, gastronomia, usługi turystyki, usługi kultury, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer), usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości, dla których nie będzie wymagana postępowanie wynikające z przepisów ochrony środowiska w zakresie uciążliwości; dopuszcza się parkingi i garaże dla    samochodów osobowych oraz magazyny; wyłącza się lokalizowanie rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskiej i lakierniczych, stacji obsługi samochodów i innych usług o podobnym stopniu uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.

czytaj całe ogłoszenie

Skip to content