Zaznacz stronę

Ogłoszenie

31-08-2015 | Aktualności

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, 1118 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych grantów” przez Towarzystwo Kulturalno-Sportowe Przy Zespole Szkół Nr 2 w Redzie „TKS-Reda Ciechocino” . Oferta obejmuje wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwość realizacji pasji w zakresie kultury jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież z terenu Redy. (31-08-2015) OFERTA

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
-przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta.

Skip to content