Zaznacz stronę

WIGILIA PZERII w Redzie

14-12-2015 | Aktualności, Galeria, Galeria 2015

Dnia 3 grudnia br. w restauracji „Świnka i  Rybka”  w Redzie – odbyło się spotkanie kulturalno – integracyjne tzw. „Opłatek” z okazji zbliżających się Świąt  Bożego Narodzenia. Na Spotkanie Wigilijne  PZERiI z Redy przybyły łącznie 142 osoby w tym 128 naszych Członków i 14 zaproszonych Gości. Gości  reprezentowali: przedstawiciele   władz Miasta Redy, Duchowni z redzkich parafii, przedstawiciele Władz Zwierzchnich Związku z Gdańska oraz przedstawiciele Instytucji i Organizacji sympatyzujących z nami, którzy w różny sposób wspierają nasze przedsięwzięcia. Przewodnicząca Związku pani Elżbieta Lesner w niezwykle ciepłych słowach powitała wszystkich   gości oraz znaczne grono Redzkich Emerytów i Inwalidów i serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie na naszą uroczystość. Zgodnie z tradycją – minutą ciszy uczciliśmy  zmarłych Członków, którzy w tym roku od nas odeszli. Pani   Przewodnicząca korzystając ze spotkania w tak licznym gronie postanowiła nakreślić kilka spraw o charakterze sprawozdawczo – organizacyjnym… W skrócie przedstawiła  zadania: kulturalno – rekreacyjno – turystyczne, które w ramach organizacji wolnego czasu zorganizowane zostały w tym roku. Niektóre pokrywali sami uczestnicy, do innych dopłacaliśmy z funduszu naszego Związku – a do wielu przyczynili się między innymi nasi zaproszeni Goście. Wśród nich: Przewodniczący Rady Miasta – pan Kazimierz  Okrój, Burmistrz Miasta Redy pan Krzysztof Krzemiński, pani dyrektor Iwona Romanowska, panie – reprezentujące PCPR z Wejherowa  z funduszu   PFRON. Pani   przewodnicząca podziękowała wszystkim sponsorom za dotychczasowe bezinteresowne wsparcie Naszego Związku i złożyła Wszystkim Zebranym na uroczystości najserdeczniejsze Świąteczne Życzenia. Następnie głos zabrał F.Ośmiałowski z komisji kulturalnej, który życzył wszystkim ciepła rodzinnego, ładu Bożego od Jezusa Narodzonego. Wystąpienie swoje spuentował słowami ułożonej przez siebie Kolędy:

Nie było miejsca dla Ciebie
W stajni ni w żadnej gospodzie
Ale jest miejsce przytulne
W polskim Wierzącym Narodzie…
Dzisiaj Witają Cię Wszyscy
Starzy i mali Redzianie
Urzędy Pracy i Szkoły
Duchowni i my – chrześcijanie
Pozostań Jezu na Zawsze
Proszą Cię Polscy – Kaszubi
Błogosław Naszej Ojczyźnie
Zachowaj Kraj Nasz od Zguby…

Następnie w świątecznych, uroczystych słowach wystąpili: Przedstawiciel Władz Związkowych z Gdańska, pan   Burmistrz Krzysztof Krzemiński oraz Ks. Kanonik Marian Świątek, który dokonał ceremonii poświęcenia „Opłatka”, odmówił modlitwę i odśpiewał z zebranymi kolędę „Wśród Nocnej Ciszy”, a na koniec złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia. W rodzinnej atmosferze dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. Uroczystość ta dostarczyła naszym Członkom oraz zaproszonym Gościom wiele osobistej radości i satysfakcji. Po za duchowym przeżyciem tej Wigilii odbyło się również wręczanie niektórym Członkom Stowarzyszenia odznaczeń Związkowych  za angażowanie się w pracę społeczną i związkową. W szczególny sposób Zarząd PZERiI i wszyscy Emeryci i Renciści pragną wyrazić swoją wielką wdzięczność za wsparcie Władzom Miasta Redy. Tekst: F. Ośmiałowski

 

Skip to content