Zaznacz stronę

Zaproszenie na seminaria dot. Gwarancji dla Młodzieży

17-10-2014 | Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w seminariach, których celem jest:

– nawiązanie szerokiej współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz młodzieży,

– wypracowanie efektywnych narzędzi wsparcia osób młodych na rynku pracy,

– rozpoznanie możliwości dotarcia do osób, które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Seminaria organizowane są pod hasłem „Młodzież z gwarancją na rynku pracy” i dotyczą realizacji „Gwarancji dla młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Każde seminarium zostanie zorganizowane w innej części województwa, wg. następującego podziału:

  • w Chojnicach, dotyczy instytucji z powiatu kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego
  • w Gdańsku, dotyczy instytucji z powiatu puckiego, wejherowskiego, kartuskiego, gdańskiego, M. Gdańsk, M. Gdynia, M. Sopot
  • w Słupsku, dotyczy instytucji z powiatu lęborskiego, słupskiego, bytowskiego M. Słupsk;
  • w Sztumie, dotyczy instytucji z powiatu nowodworskiego, malborskiego, tczewskiego, sztumskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego.

Informacje, wypracowane podczas w/w seminariów zostaną przedstawione podczas konferencji podsumowującej, która odbędzie się w Gdańsku, w dniu 4.12.2014.

Więcej informacji, terminy, oraz program spotkań, znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku www.wup.gdansk.pl

Skip to content