Zaznacz stronę

Zakończenie międzynarodowego projektu ekologicznego w Gimnazjum nr 2 w Redzie

26-06-2014 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

1

Przez dwa lata w Gimnazjum nr 2 w Redzie realizowany był międzynarodowy projekt ekologiczny pod nazwą „Europe – Go Green”, w ramach unijnego programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Na realizację projektu szkoła otrzymała dotację z funduszy UE w wysokości 20.000 euro. Projekt został zakończony w czerwcu b.r. Brało w nim udział 5 szkół: – Europaschule Humboldt – Gymnasium z Gifhorn w Niemczech, Goethe Gymnasium z Burgas w Bułgarii, Liceo Statale “D. Cotugno” we włoskim mieście L’Aquila, Dumfries Academy w Dumfries w Szkocji oraz Gimnazjum nr 2 w Redzie.

Celem projektu było podniesienie świadomości dotyczącej problematyki środowiska naturalnego wśród uczniów oraz w społeczności lokalnej oraz upowszechnienie wiedzy o działaniach proekologicznych w różnych krajach Europy. Opiekunami projektu w naszej szkole były: Urszula Obłuda, Barbara Borkowska i Iwona Nowicka.

W ramach realizacji projektu w szkole przeprowadziliśmy liczne działania z udziałem wybranych uczniów, klas i całej społeczności szkolnej. Do takich działań należały m.in.:

– Szkolny Turniej Ekologiczny pod hasłem „Śmieci mniej – Ziemi lżej”,

– szkolne badania ankietowe nt. śmieci domowych – ilości, rodzajów i zakresu segregacji,

– opracowania nt. odnawialnych źródeł energii,

– badania nad dzikimi wysypiskami w Redzie i okolicy.

W bieżącym roku szkolnym odbył się wielozadaniowy Szkolny Konkurs na Najlepszego Ekologa. Nagrodą główną był wyjazd na ostatnie spotkanie projektowe w Gifhorn.

W ciągu dwóch lat 25 uczniów naszego gimnazjum miało okazję uczestniczyć w jednym z czterech wyjazdów do partnerskich szkół.

Informacje o projekcie były na bieżąco upowszechniane w szkole i w społeczności lokalnej poprzez notatki na stronie internetowej szkoły i na stronie internetowej miasta, artykuły w biuletynie miasta Redy oraz w prasie lokalnej, spotkania informacyjne dla rodziców i dla uczniów i bieżące ekspozycje na szkolnej tablicy informacyjnej. Uczniowie uczestniczący w projekcie stworzyli specjalną stronę – bloga poświęconego bieżącym działaniom: europe-go-green.blogstop.com

Udział w międzynarodowym projekcie był niewątpliwie interesującym i bardzo pożytecznym doświadczeniem dla naszej szkoły. Uczestniczący w nim uczniowie mieli znakomitą okazję do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie tematyki ekologicznej, a także do nawiązania bliskich kontaktów z rówieśnikami z kilku krajów europejskich. Jednocześnie takie działania, jak turnieje i konkursy angażowały całą społeczność szkolną, co z pewnością w znacznym stopniu podniosło zarówno świadomość ekologiczną naszych uczniów, jak też ich poczucie przynależności do Wspólnoty Europejskiej.

12. Na tle Pałacu Prezydenckiego w Berlinie

 

Tekst i zdjęcia: Iwona Nowicka

Skip to content