Zaznacz stronę

NAJLEPSZY ABSOLWENT GIMNAZJUM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

30-06-2014 | Aktualności

W dniu 28 czerwca 2014r. w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego wręczone zostały nagrody XII edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego. 

Aleksandra Janczewska – uczennica Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie została laureatką tego konkursu.

Osiągnięcia kandydatów były bardzo precyzyjnie oceniane i punktowane przez Kapitułę Konkursową, dlatego w gronie laureatów znalazły się tylko osoby których osiągnięcia stały na najwyższym poziomie. Aleksandra Janczewska w roku szkolnym 2013/14 ukończyła Gimnazjum nr 2, osiągnęła jedną z najwyższych średnich ocen w szkole i może pochwalić się osiągnięciami naukowymi i artystycznymi na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wykazała się także wielką aktywnością społeczną i pracą na rzecz środowiska szkolnego i wolontariatu.

NAJLEPSZY ABSOLWENTWśród 85 laureatów województwa pomorskiego, w klasyfikacji generalnej, Ola uplasowała się na 13 miejscu, a w oddzielnej kategorii – wyróżnień artystycznych już na miejscu drugim.

W uroczystej gali uczestniczyli między innymi: Katarzyna Hall, Franciszek Potulski, Jan Zarębski, Jan Kozłowski, Edmund Wittbrodt, Pomorski Kurator Oświaty – Elżbieta Wasilenko, Prezes Okregu Pomorskiego ZNP – Elżbieta Markowska i inni.

FOTO_NAGRODAWszyscy znamienici goście gratulowali absolwentom uzyskania bardzo wysokich osiągnięć. Oli na uroczystej gali, oprócz mamy, towarzyszyła Wiceburmistrz Miasta Redy p.Teresa Kania i wicedyrektor szkoły B.Zawal Brzezińska. Z rąk pani wiceburmistrz Ola otrzymała nagrodę ufundowaną przez Urząd Miasta w Redzie. Serdecznie gratulujemy naszej laureatce i życzymy dalszych wielu sukcesów w dorosłym życiu.   Tekst i zdj. : B.Zawal – Brzezińska

Skip to content