Zaznacz stronę

Oferta Stowarzyszenia Artystów Plastyków „PASJA”

06-06-2014 | Aktualności

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. małych grantów przez Stowarzyszenie Artystów Plastyków „PASJA”. Oferta obejmuje wsparcie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez stworzenie kalendarzy prezentujących malarstwo artystów z Redy i okolicznych miejscowości (06-06-2014).

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi
-przekazując je na adres – alicja.bartkowska@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Klienta na piśmie.

oferta

 

Skip to content