Zaznacz stronę

Oferta w ramach tzw. małych grantów

12-09-2013 | Aktualności, Programy profilaktyczne

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. małych grantów przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły „CZWÓRKA”. Oferta obejmuje organizację zajęć kulturalno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży

OFERTA →

W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi

  • przekazując je na adres – ewidencja@reda.pl
  • przekazując do Biura Obsługi Klientów pok. Nr 11 (parter) na piśmie
Skip to content