Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne

16-08-2013 | Ogłoszenia / Obwieszczenia

Uwaga!

Organizacje pozarządowe od 21.08.2013 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie:

1. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Redzie i uchwalenia statutu. PROJEKT

2. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Dom Kultury w Redzie. PROJEKT
Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres: rada.miejska@reda.pl do dnia 26 sierpnia 2013 r. do godziny 15.00. Osobą upoważniona do kontaktu jest Pani podinspektor Hanna Ferra tel. 58 678-80-26.

Skip to content