Stypendium Burmistrza Miasta Redy

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż wnioski o stypendium Burmistrza Miasta Redy należy składać w terminie od  2 do 9 września 2013 r. Stypendium przyznaje się za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ich absolwentom i studentom, którzy są mieszkańcami Redy.

Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.500,- zł.

Wnioski na Stypendium Burmistrza Miasta Redy można pobrać w Urzędzie Miasta w Redzie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.reda.pl .

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta w Redzie – Biuro Obsługi Klienta (Pokój Nr 11).

Do pobrania: Wniosekregulamin

Nowości

(brak tytułu)
WYKAZ GN.34.2019 WYKAZ GN.34.2019
Redzianie! Do urn! Redzianie! Do urn!
WYKAZ GN.33.2019 WYKAZ GN.33.2019