Zobacz odpowiedzi

Pytanie:  Dorota – zapytanie o ułożenie płyt na ulicy Zuchów

Dzień dobry,
w imieniu swoim i innych mieszkańców ulicy Zuchów chciałabym się dowiedzieć czy na pominiętym odcinku (na lewo od ul. Rajdowej) zostaną ułożone płyty jak na pozostałej części ulicy? Ulica jest w fatalnym stanie, ciężko jest się po niej poruszać, zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, po intensywnych opadach. Na początku roku występowaliśmy już z oficjalnym pismem w tej sprawie, lecz nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W międzyczasie został wyremontowany odcinek ulicy po przeciwnej stronie, a „nasze” ok. 115 metrów nadal zostało pominięte. Bardzo prosimy o przychylne rozpatrzenie tej sprawy. Z poważaniem, Dorota

Szanowna Pani!

Na wstępie pragnę poinformować, że odpowiedź na pismo, o którym Pani wspomina, złożone z początkiem roku, a dotyczące utwardzenia fragmentu drogi przy ul. Zuchów, została wystosowana w dniu 21 lutego 2018 r., pod nr IN.7234.2.2018 i wysłana do Państwa za potwierdzeniem odbioru, które nastąpiło w dniu 28 lutego. Wyjaśniamy tam, że interesujący Państwa odcinek ulicy Zuchów, w części będącej działką nr 525/19, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga wewnętrzna, jest własnością prywatną i jego utrzymanie nie należy do zadań gminnych. W tej sytuacji z przykrością stwierdzamy, że Gmina nie ma możliwości wykonać utwardzeń i napraw na wspomnianej części ul. Zuchów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Justyna – Smog w Redzie

Szanowny Panie Burmistrzu, gratuluję wyboru Pana kandydatury na kolejna kadencję i życzę samych sukcesów. Mam pyt zw z czystością powietrza w Redzie. Jestem mieszkanka miasta od ponad 25 lat, mama dwóch małych córeczek. Martwi mnie to, że w sezonie jesienno zimowym wieczorami w szczególności czuć jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze w naszym mieście. Chciałbym się dowiedzieć jakie są obecnie podejmowane działania a także co jest w planach by poprawić sytuację. Mieszkam przy ul Żwirowej i wiem że przy okazji rozbudowy SP 6 ogrzewanie miejskie zostanie dociągnięte do szkoły. Czy jest możliwe by rozbudować sieć w okolicy szkoły, tak żeby okoliczni mieszkańcy mieli szansę podłączyć się pod ogrzewanie miejskie i przestać zanieczyszczać powietrze na taką skalę? Jak wygląda kwestia dopłat do kotłów gazowych w naszym mieście? Co jeszcze się dzieje lub będzie się działo w najbliższym czasie by poprawić sytuację? Marzę o tym żeby moje dzieci nie kojarzyły zimy z zapachem dymu, tak jak ja.
Pozdrawiam serdecznie,
Justyna

Szanowna Pani!

Bardzo dziękujemy za miłe słowa na początku kadencji. Odnośnie poruszonego przez Panią problemu informuję, że gminne plany rozbudowy sieci ciepłowniczej obejmują również ul. Żwirową.

Prace rozłożone są na etapy. Ewentualna realizacja sieci w ul. Żwirowej będzie uzależniona od ilości mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do CO.

Odnośnie dopłat do wymiany kotłów na gazowe w mieście Reda, pragnę poinformować, że w zeszłym roku braliśmy udział w konkursie „Czyste Powietrze Pomorza”, w którym można było uzyskać dotacje na ten cel. W roku bieżącym konkurs ten został unieważniony w trakcie jego trwania. Na chwilę obecną dopłaty – między innymi  do wymiany ogrzewania, do wymiany stolarki drzwiowej i okiennej i do termomodernizacji budynków – można uzyskać w programie „Czyste Powietrze”, który prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to program o zasięgu ogólnokrajowym, bezpośredni adres do strony to https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon . Składanie wniosków odbywa się przez Internet, po założeniu profilu na koncie beneficjenta. Numer telefonu do opiekuna programu na terenie Redy to 58 743-18-81.

Poza tym, działania mające na celu poprawę stanu powietrza w naszej gminie są realizowane systematycznie wg założeń przyjętego w 2016 roku dokumentu o znaczeniu strategicznym, czyli Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który można znaleźć pod linkiem: http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaRedy/document/158798/Uchwa%C5%82a-XXI_202_2016

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Łukasz – Nowa droga i przyszłe tereny rekreacyjne

Dzień dobry,
Przed kilkoma laty w lokalnych mediach informowano o planach budowy kolejnej ulicy, która połączy Redę z Rumią. Od strony Rumi miałoby być to przedłużenie ulicy Partyzantów. Prośba o informację jaki przebieg będzie miała ta droga w Redzie i czy droga ma szanse powstać w najbliższych latach?

Korzystając z okazji prośba także o informacje czy miasto w związku z bardzo szybko rozwijającą się okolicą ulicy Morskiej planuje również budować w tej części miasta tereny rekreacyjne?

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie pragnę poinformować, że przebieg ulicy, będącej przedłużeniem ul. Partyzantów w Rumi na terenie Redy, będzie wynikał z obecnie procedowanych dokumentów planistycznych. Przypuszczalny termin uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu to rok 2019. Proponujemy śledzić stan prac nad planem na stronie reda.pl, gdzie ogłasza się terminy wyłożenia projektu planu do wglądu i składania do niego uwag.

Powstanie terenów rekreacyjnych w okolicy ul. Morskiej również jest przewidziane aktualnie sporządzanym planem miejscowym. W razie pytań szczegółowych bardzo prosimy o kontakt bezpośrednio z Referatem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 07.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Zbigniew – Kasy na dworcu PKP

Witam .Mam pytanie kiedy wreszcie dworzec będzie dworcem a nie ozdobą.Już rok minął a kasy dalej są w obskurnym pawilonie, a obok śliczny niewykorzystany dworzec .Pozdrawia.

Szanowny Panie!

Pragnę wyjaśnić, że budynek dworca PKP w Redzie nie jest własnością Gminy Miasto Reda i pozostaje w zarządzie spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., podobnie jak teren, na którym się znajduje. Oznacza to, że Gmina nie jest stroną decydującą o sposobie zagospodarowania wspomnianego terenu. Pomieszczenia dawnego dworca zostały po rewitalizacji wynajęte podmiotom zewnętrznym, między innymi mieści się tam przychodnia.

 

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Karolina – Podjazd dla wózków

Dzień dobry,
Dlaczego w SP nr 4 nie ma podjazdów dla wózków? Chodzi o wejście od ulicy Spokojnej gdzie znajdują się sale dla klas zero oraz 1-3. Odprowadzam syna do szkoły z 3 miesięcznym dzieckiem, wózek muszę zostawiać przed szkołą i wchodzić z dzieckiem na rękach. Przy panujących warunkach atmosferycznych jest to uciążliwe i kłopotliwe. Oprócz wejścia głównego jest jeszcze jedno oznakowane jako „wyjście ewakuacyjne”, które prowadzi na główny hol przy zejściu do szatni, którym łatwiej byłoby wejść z wózkiem, jednak jest ono zamknięte. Czy można coś w tej kwestii zrobić?

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani pytanie pragnę wyjaśnić, że wejście ewakuacyjne, o którym Pani wspomina, prowadzi bezpośrednio do holu, gdzie przebywają małe dzieci.  W związku z brakiem (na dzień dzisiejszy) możliwości zapewnienia ciągłej kontroli osób wchodzących na teren przedszkola w tym miejscu i kierując się wyłącznie bezpieczeństwem dzieci oddanym szkole pod opiekę, dyrekcja szkoły podjęła decyzję o zamknięciu tych drzwi dla osób przychodzących z zewnątrz. W szkole wyznaczone jest wejście dla osób niepełnosprawnych. Mogą z niego korzystać również matki z wózkami. Umiejscowione jest ono od strony placu zabaw. Proszę o poinformowanie woźnej o chęci skorzystania z tego wejścia i będzie ono Pani udostępnione.

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Zastępca Burmistrza

Pytanie:  Plac zabaw ul. Olimpijska

Szanowny Panie!
Bardzo prosimy o Pana interwencję dot placu zabaw przy ulicy Olimpijskiej tuż przy rzece Redzie obok bloku nr 14. Plac zabaw nie nadaje się do użytku przez dzieci, jest zniszczony i stanowi zagrożenie dla dzieci. Po mimo licznych próśb do dewelopera Semeko o poprawę stanu jakości elementów lub o likwidację placu zabaw nic dalej nie zostało poczynione w tym temacie. Obecny stan techniczny stanowi zagrożenie dla dzieci. Prosimy o pilną interwencję! W kolejnym pytaniu chciałabym zapytać o parking, który miał zostać utworzony przez dewelopera. Czy to prawda, że parking, który miał powstać na ul Olimpijskiej za blokami parzystymi nie zostanie utworzony ponieważ miasto nie potrafi porozumieć się z Semeko w sprawie tego terenu?
Pozdrawiam serdecznie. Mieszkanka Redy

Szanowna Pani!

Uprzejmie informujemy, że po zbadaniu stanów formalno – prawnych nieruchomości w opisanych przez Panią sprawach stwierdzamy, że  nieruchomości stanowią własność wspólnoty mieszkaniowej oraz dewelopera. Wszelkie uzgodnienia w zakresie zagospodarowania i eksploatacji nieruchomości powinny przebiegać między jej właścicielami. W tym przypadku Gmina Miasto Reda nie jest stroną i nie może zająć stanowiska, ani wpływać w żaden sposób na przebieg rozmów i uzgodnień.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Bogdan – T-27

Witam Serdecznie!
W związku z programem „Bezpieczna Droga do Szkoły”, chciałbym się przypomnieć, w kwestii ustawienia dodatkowych znaków T-27 przy przejściu na skrzyżowaniu Gniewowska – Objazdowa.. Chcę nadmienić, że w odpowiedzi, która została opublikowana kilka miesięcy temu była informacja o zasadności ustawienia „Agatki” przy tym przejściu.
Z poważaniem Bogdan

 

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, że znaki T-27 zostaną uzupełnione w najbliższym czasie.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Anna – Mieszkania komunalne

Szanowny Panie Burmistrzu!
W pierwszych słowach chciałabym napisać, że jako mieszkanka Redy jestem dumna z tego jak Reda się zmieniła na przestrzeni lat, jak staje się miastem stawiającym na rozwój i atrakcyjnym do zamieszkania. Widać, że zarówno Pan jak i wszyscy Radni oraz współpracownicy, włożyli ogrom pracy i wysiłku w ten rozwój naszego miasta. Jednak z drugiej strony jest mi przykro i jestem rozczarowana bo na tym tle pięknego, rozwijającego się miasta, nasze mieszkania komunalne przedstawiają smutny widok. Jestem lokatorką jednego z tych mieszkań, i moje pytanie brzmi czy planują Państwo jakiekolwiek remonty, docieplenia budynków bo są stare zwłaszcza te przy ulicy Ogrodowej? A może wzorem innych miast jak Rumia czy Wejherowo i nasze miasto ma szansę doczekać się nowych budynków?

 

Szanowna Pani!

Dziękujemy za miłe słowa podsumowujące zmiany na przestrzeni ostatnich lat. Zapewniamy, że budynki i mieszkania komunalne są przez Gminę traktowane z należytą uwagą i uwzględniane w planach inwestycyjnych. W ostatnim czasie zrealizowano termomodernizację budynków komunalnych na ul. Wodociągowej 68 i 70, w pozostałych budynkach na bieżąco wykonywane są naprawy i remonty konserwacyjne.

Nowe budynki komunalne mogą powstać w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”, do którego samorząd Miasta Redy wyraża wolę przystąpienia. Wytypowano nawet obszary, gdzie można by było go realizować, obecnie trwa procedura uregulowania ich stanów prawnych, czyli takich kwestii, jak przeniesienie własności ze Skarbu Państwa na samorząd oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w procedowanym aktualnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Katarzyna – Komunikacja i dworzec.

Witam serdecznie,

Ponawiam pytanie w sprawie komunikacji. Jest roku 2018, minęła już jego spora cześć. Póki co nie zauważyłam żadnych oznak planowanych zmian. Czy można poznać szczegóły wdrażanego planu rozwiązania problemu barier komunikacyjnych Dworca w Redzie? Są już jakieś plany, zorganizowany przetarg na wykonawcę?

Uprzejmie proszę o jak najwięcej szczegółów dotyczących tej sprawy.

Z poważaniem,

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani pytanie wyjaśniamy, że zaobserwowane przez Panią opóźnienie realizacji inwestycji  wynika z wydłużenia procedury wyłonienia wykonawcy. Do tej pory Gmina była zmuszona unieważnić dwa przetargi, z uwagi na to, że przedstawiane kosztorysy ofertowe znacznie przekraczały planowaną wartość inwestycji. Konieczne było zatem zapewnienie środków na sfinansowanie całości. We wrześniu zostanie ogłoszony kolejny przetarg, tymczasem rozpoczynają się prace związane z modernizacją kolektora sanitarnego śr. 1200 mm, które będą prowadzone przez wykonawcę wyłonionego przez PEWIK. Całość inwestycji pt. „Węzeł Integracyjny REDA wraz z trasami dojazdowymi”, w tym przebudowa ciągów komunikacyjnych, ścieżek rowerowych, chodników, podjazdów oraz przebudowa ulic Młyńskiej i Gdańskiej w rejonie dworca PKP musi być zrealizowana do końca 2019 roku.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Sylwia – ul. Fiołkowa, Reda

Panie burmistrzu,kiedy nastąpi budowa ul.Fiołkowej w Redzie.

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie pragnę poinformować, że ulica Fiołkowa nie jest przewidziana do realizacji w roku bieżącym. W tej sytuacji mieszkańcy mogą złożyć wniosek do budżetu na 2019 rok, którego przyjęcie i realizacja uzależnione są od środków budżetowych. Wnioski do budżetu na rok kolejny są przyjmowane do 15 września. Można również wystąpić do Gminy Miasto Reda z wnioskiem o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców. Wówczas wymagany wkład własny mieszkańców wynosi minimum 25 % wartości zadania. Szczegółowych informacji w sprawie wymienionych wyżej procedur udzieli Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej, tel. 58 678 80 08.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Magdalena – inwestycje deweloperskie?

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jako mieszkanka Redy, pięknej dzielnicy zwanej Betlejem,stanowiącą niegdyś jej „sypialnię”niepokoi mnie jak również wielu mieszkańców stawianie bloków pośród domków jednorodzinnych.Uważam,że nawet jeżeli jest zgodne z obowiązującymi przepisami, jest pozbawione rozsądku oraz profesjonalizmu w gospodarowaniu przestrzenią, urbanistyką. Budynki nie pasują do otoczenia,spokój,prywatność i wypoczynek w wolnym czasie w ogrodzie zostanie zakłócony, ponieważ ogromnych rozmiarów okna balkonowe zwrócone są w kierunku pobliskich nieruchomości.Inwestorzy zyskują ,właściciele domów tracą na ich wartości-przykład min.ul Lutosławskiego.Boimy się widoków kolejnych wyciętych drzew w okolicy, a ludzie spacerujący nie kryją zdziwienia jak można i kto wydał pozwolenia aby tak zagospodarować przestrzeń.

Panie Burmistrzu ile jeszcze tzw.apartamentowców o wys. 10 m powstanie w niegdyś „willowej” dzielnicy?

 

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na poruszony przez Panią problem, postaram się przybliżyć uwarunkowania opisanej sytuacji.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące dla tego obszaru przewidywały przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową mieszaną, tzn. uzupełnienie zabudowy jednorodzinnej niewysokimi budynkami wielorodzinnymi, dla których wskaźniki wysokości i intensywności zabudowy ustalono w taki sposób, aby nie kontrastowały z zabudową niską. W historii naszego miasta miało to uzasadnienie o tyle, że przede wszystkim stawiano za cel zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych przyszłych mieszkańców Redy, w tym – wówczas – pracowników budowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Kolejne aktualizacje planów miejscowych uwzględniają takie funkcje do dziś, co nie mogło być zmieniane z uwagi na możliwość wystąpienia z roszczeniami finansowymi w stosunku do Gminy, w przypadku spadku wartości nieruchomości, co gwarantują przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną niewątpliwie skutkuje spadkiem wartości nieruchomości i konsekwencjami finansowymi z tym związanymi.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Katarzyna – Chodnik

Panie Burmistrzu. Jako mieszkańcy ul.Wiejskiej składaliśmy 2krotnie pismo z zapytaniem o nasz chodnik. Zawsze odp że nie ma funduszy.. A chodnik na ul.Pł.Dąbka, który nie był w najgorszym stanie został zrobiony. U nas dziura na dziurze!! Wózkiem nie da się jechać, ani rowerem ani niczym. Zapraszam Pana na spacer naszym chodnikiem po obu stronach. Proszę wziąć dobre okulary;) więc pytanie, czy w tym roku budżet pozwoli na remont naszego chodnika?????????pozdrawiam

 

Szanowna Pani!

Uprzejmie informuję, że w tegorocznych planach Gminy jest realizacja chodnika po jednej stronie ulicy Wiejskiej. Dotychczasowe opóźnienie w rozpoczęciu prac wynika z braku możliwości przerobowych wykonawców i –  w konsekwencji wzrostu cen materiałów i robocizny – znacznego wzrostu kosztów inwestycji. Urząd dołoży wszelkich starań, aby inwestycja została zrealizowana.

Z poważaniem
/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Leszek – prośba o wyjaśnienie

Szanowny Panie. Ponad miesiąc temu wysłałem na adres U.M. z odnośnikiem
adresat: p. Burmistrz oraz z-ca Burmistrza wniosek / prośbę o zainicjowanie działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic
Parkowa-Wiśniowa. Do dnia dzisiejszego brak jakiejkolwiek informacji,czy temat został podjęty, czy „CZEKAMY”, aż dojdzie do jakiegoś nieszczęścia….

Z wyrazami Szacunku mieszkaniec

Szanowny Panie!

Uprzejmie informujemy, że w opisywanym przez Pana rejonie skrzyżowania ulic Parkowa / Wiśniowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ponadto, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, skrzyżowania, na których nie został wyróżniony kierunek z pierwszeństwem przejazdu są skrzyżowaniami równorzędnymi. Pierwszeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Mówi o tym art. 25, ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym:

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Zasady te są wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, pod warunkiem stosowania się do obowiązujących przepisów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Małgorzata – Opieka przedszkolna ponad ustawowe 5 godzin

Bardzo proszę o informację czy dzieci korzystające z opieki przedszkolnej przy SP nr4 w roku szkolnym 2018/2019 będą miały możliwość skorzystania z opieki ponad ustawowe 5godzin.
Jeśli nie (zgodnie z odpowiedzią, na któreś z poniższych pytań, choć nie było to napisane jednoznacznie, wiec ponawiam pytanie)wówczas niezrozumiałe staje się dla mnie dlaczego dzieci korzystające z opieki w powstałych przedszkolach publicznych będą faworyzowane pod tym względem. Jasne wydaje się być, że skoro w tych przedszkolach nie są Państwo w stanie zapewnić opieki wszystkim chętnym, to w alternatywnych miejscach (jakim jest m.in. punkt przy SP4) dzieci i rodzice powinni mieć takie same możliwości związane z pozostawianiem dzieci pod opieką tych placówek. Chyba zgodzą sie Państwo ze mną, ze wszyscy mieszkańcy Redy powinni być traktowani równo, mieć te same prawa, skoro wszyscy płacimy te same podatki?

Szanowna Pani!

Pragnę Panią poinformować, że dzieci korzystające z opieki przedszkolnej przy SP nr4 w roku szkolnym 2018/2019 nie będą miały możliwości skorzystania z opieki ponad ustawowe 5 godzin.  Wiąże się to z koniecznością zapewnienia pomieszczeń do nauki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, w związku z jej rozbudową. Punkt przedszkolny przy SP 4 jest przede wszystkim dla dzieci, których rodzice nie pracują. W ten sposób Miasto wywiązuje się z obowiązku zapewnienia wychowania przedszkolnego  dzieciom w wieku 3 do 6 lat, w ilości 5 godzin tygodniowo.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że wszystkim dzieciom uczestniczącym w rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych w tym roku Reda zapewni miejsce w przedszkolach prywatnych, z ponoszeniem 100% dotacji za  dziecko w przedszkolu – tak jak w przedszkolu miejskim. Rodzic będzie wnosił taką samą opłatę jak w przedszkolu publicznym ­– miejskim, czyli: wyżywienie, 1 złotówkę za każdą godzinę ponad 5 godzin dziennie i ewentualnie składkę na Radę Rodziców. Dziecko będzie mogło tam przebywać 9 – 10 godzin dziennie. Rodzic, niestety, nie będzie miał możliwości wyboru przedszkola.

W tej chwili został ogłoszony konkurs na takie miejsca w  przedszkolach prywatnych. Mamy nadzieję, że przedszkola prywatne z Redy przystąpią do tego konkursu i zaoferują odpowiednią ilość miejsc, i nie będziemy musieli korzystać z miejsc w przedszkolach sąsiednich gmin lub organizować dodatkowych miejsc w punktach przedszkolnych w szkołach. Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy w połowie czerwca 2018 roku.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Teresa Kania


Pytanie: Katarzyna – Droga

Proszę o pilne wyrównanie ulicy Nowowiejskiego w Redzie.

Szanowna Pani!

Bardzo dziękujemy za skorzystanie z możliwości zadania pytania za pośrednictwem strony internetowej. Pani zgłoszenie o złym stanie ulicy Nowowiejskiego zostało przekazane wykonawcy remontów cząstkowych dróg, będących w zarządzie Gminy Miasto Reda i zostanie zrealizowane w kolejności wpływu.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk

Pytanie: Andrzej – Nawierzchnia ulicy Orzeszkowej

W związku postępującą degradacją nawierzchni ulicy Orzeszkowej proszę o wyjaśnienie czy jest planowane jej odnowienie ,gdyż stan tej jezdni co raz bardziej ulega zniszczeniu – chodzi o odcinek około 150 m od skrzyżowania z ul. M.Konopnickiej , czy być może odwlekanie naprawy nawierzchni jest związane z prowadzonymi pracami w tym rejonie – miejskie ogrzewanie dla posesji usytuowanych przy ulicach M.Konopnickiej , Podgórne i być może ul. Orzeszkowej .
Z góry dziękuję za odpowiedź

Szanowny Panie!

Na wstępie pragnę poinformować, że Pańskie pytanie zostało potraktowane jako zgłoszenie złego stanu nawierzchni ul. Orzeszkowej i przekazane wykonawcy remontów cząstkowych dróg, będących w zarządzie Gminy Miasto Reda.  Naprawa zostanie zrealizowana w kolejności wpływu.

Pogorszenie stanu ulicy nie jest związane z żadnymi, prowadzonymi w okolicy pracami inwestycyjnymi, a wynika z wieku i naturalnego stopnia zużycia drogi.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk


Pytanie: Ireneusz – ul. Polna

Chciałbym dowiedzieć się kiedy na ul. Polnej w Redzie rozpoczną się prace związane z położeniem asfaltu i wykonaniem chodnika.
Od ponad roku interesuje mnie ten temat, ponieważ w rejonie ul. Polnej miałem zamiar kupić działkę budowlaną. Po kilkukrotnym osobistym uzyskaniu informacji w ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim o planowanej inwestycji na ul. Polnej zdecydowałem się z żoną kupić działkę. Ponieważ kilkumiesięczne dojazdy ul. Polną w znacznym stopniu zniszczyły zawieszenie mojego auta, chciałbym dowiedzieć się kiedy w końcu nastąpi początek prac. Z informacji uzyskiwanych w Urzędzie Miasta Redy w ubiegłym roku, prace te miały rozpocząć się pod koniec roku 2017. Na razie nic tam się nie dzieje.
W dniu 7 stycznia 2018 r. wysłałem takie zapytanie na adres e-mailowy podany na stronie Urzędu Miasta Redy burmistrz@reda.pl – bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego. W ubiegłym roku będąc u kierownika Działu Inwestycji z tym samym pytaniem otrzymałem informację, że niektórzy całe życie po błocie jeżdżą. Widzę, że czarny humor redzkich urzędników nie opuszcza.
Pomijając kwestie jeżdżenia samochodem, obserwując pieszych, którzy muszą tam chodzić a w szczególności dzieci problem ten powinien być jak najszybciej rozwiązany.

Szanowny Panie!

Bardzo dziękujemy za wykorzystanie strony reda.pl do zadania pytania odnośnie wykonania nawierzchni i chodnika na ulicy Polnej w Redzie. Poniżej postaram się pokrótce wyjaśnić nurtujące Pana kwestie. Otóż, na budowę ul. Polnej Gmina Miasto Reda złożyła w roku ubiegłym wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. Niestety, wniosek został rozpatrzony odmownie. Nie oznacza to jednak, że inwestycja zostaje zaniechana, będzie jednak musiała być podzielona na kilka etapów i sfinansowana z budżetu Gminy Miasto Reda. Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej, celem wyłonienia wykonawcy dla odcinka od torów do ul. Karłowicza. Prosimy śledzić miejskie kanały informacyjne, za pomocą których staramy się na bieżąco informować mieszkańców Redy o stanie realizacji najważniejszych miejskich inwestycji.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk


Pytanie: Katarzyna – Komunikacja i dworzec

Dzień dobry,

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi czy w tym roku planowana jest ogłoszona w zeszłym roku rozbudowa dworca tak, by mógł się na niego dostać każdy, łącznie z rodzicami z wózkami oraz osoby niepełnosprawne?

Jednocześnie chciałabym zapytać czy istnieje w planach rozbudowa komunikacja miejskiej, chociażby poprowadzenie linii 87 do dworca bądź poprawa komunikacji z Redą za parkiem, bądź wydłużenie godzin funkcjonowania autobusu 17, 18 i 19?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani!

Zakładamy, że budowa Węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi rozpocznie się w roku 2018, a zakończy w roku 2019. Realizacja tej inwestycji, w połączeniu z przebudową linii kolejowej 202, realizowaną przez PKP PLK, zapewni pełną likwidację istniejących barier architektonicznych.

Do czasu zakończenia powyższej inwestycji, polegającej m.in. na przebudowie układu drogowego wokół dworca PKP w Redzie nie planujemy zmian istniejących rozkładów jazdy miejskich autobusów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Sylwester – komunikacja MZK Wejherowo

Szanowny Panie
Chciałbym się zwrócić do Pana w sprawie skomunikowania autobusów MZK Wejherowo, pisząc konkretnie dotyczy linii nr 8 i linii nr 1 lub 5. W odpowiedzi otrzymanej od Prezesa Zarządu Pana Cz. Kordela zamieszczona jest informacja, że: ” Na ostateczny kształt rozkładu jazdy ma wpływ liczba zamówionych przez samorządy ilości wozokilometrów dla poszczególnych linii, które to samorządy ostatecznie decydują o ofercie przewozowej”.
W mojej ocenie ilość taka w zasadzie jest wystarczająca – problem jest w kwestii połączeń.
Od około grudnia 2017r MZK zmieniło rozkłada jazdy. Do czasu tej zmiany bardzo ładnie skoordynowane były autobusy nr 8 i np. 1. Ja i jeszcze kilku stałych pasażerów ( dojeżdżających o tej samej godzinie) co dziennie dojeżdżamy do pracy do Bolszewa. Po zmianach rozkładu jazdy w naszym odczuciu zrobiła się wręcz „katastrofa” połączeń. W przedmiotowej odpowiedzi Pan Prezes MZK wszystko uzależnia od osiedla Fenikowskiego (kwestia polityki samorządów ??) , MZK przedstawia, ze są sparowane autobusy linii 8 i 1 – ale w rzeczywistości te autobusy sie rozmijają (kwestia opóźnień przyjazdów jednego lub drugiego autobusu – było zgłaszane w MZK). Oczekiwania na kolejne autobusy by dojechać w jedną lub druga stronę to czas około 20 – 30 minut obecnie w mrozie -10stopni oczekiwanie na przystanku to sprawa bardzo ciężka ( dotyczy to NIE tylko mojej osoby). Podobna rzecz dotyczy też połączeń o innych godzinach
Podpierając się informacją otrzymaną z MZK (powyżej) , że samorządy mają jakiś wpływ na jazdy MZK chciałbym prosić aby spróbować poruszyć, uzgodnić czy w jakiś inny sposób załatwić sprawę połączenia autobusów linii nr 8 i np. 1 ( lub 5) by było można sensownie, spokojnie bez czekania 20-30 minut dojechać w połączeniach autobusów do Bolszewa i w drugą stronę. W szczególności w godzinach rannych i popołudniowych. Obecny rozkład MZK to albo raczej fikcja ( część autobusów która winna się zazębiać – nie robi tego) albo zwyczajnie nie ma takich połączeń.

Szanowny Panie!

Opisany przez Pana problem jest nam znany i Gmina podjęła już kroki celem jego rozwiązania. Do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie został skierowany wniosek o przeprowadzenie ponownej analizy rozkładu jazdy autobusów na terenie Redy, z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Analiza powinna być gotowa do czerwca br. i na tej podstawie będzie wykonana ewentualna korekta rozkładów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Elżbieta – wybory samorządowe 2018

Dzień dobry, mam pytanie – jakie warunki należy spełnić, aby móc kandydować w wyborach samorządowych 2018 do Rady Miasta w Redzie?
Z poważaniem
Elżbieta

Szanowna Pani!

Szczegółowe przepisy odnośnie wyborów do rad samorządowych reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Zgodnie z nią, radnym może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)      najpóźniej w dniu głosowania kończy lat 18;

2)      ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, nie mając jednocześnie polskiego;

3)      stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady;

4)      jest wpisana do rejestru wyborców;

5)      jest niekarana;

6)      ma pełnię praw publicznych i wyborczych oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Jednakże proponujemy szczegółowe zapoznanie się z tym aktem, zwłaszcza w kwestii zgłaszania kandydatów przez komitety wyborcze. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela kierownik Referatu Spraw Obywatelskich UM w Redzie, p. Teresa Dzienisz – Dombrowska, tel. 58 678 80 16.

 

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta Redy

Pytanie: Sylwia – Zmiana nawierzchni ul. Długa

Witam,
Czy miasto planuje remont nawierzchni na ul.Długiej, która jest ciągle dziurawa oraz postawienie tam progów zwalniających. Kiedy możemy spodziewać się placu zabaw dla dzieci / rejon Rajdowa, Zuchów, Długa/

Szanowna Pani!

Uprzejmie informujemy, że w rejonie ulicy Długiej są obecnie prowadzone prace budowlane, związane z inwestycjami deweloperskimi, co oznacza, że w najbliższym czasie nie przewidujemy wykonania remontu kapitalnego nawierzchni. Będą natomiast wykonywane naprawy doraźne. Naprawy takie są wykonywane w kolejności zgłoszeń, lub w wyniku stwierdzenia takiej konieczności podczas objazdu technicznego redzkich ulic.

Instalacja progów zwalniających na ul. Długiej nie jest przewidziana, między innymi mając na uwadze przebieg trasy autobusu miejskiego.

Wykonanie placu zabaw w rejonie ulic Radowa / Zuchów / Długa nie jest przewidziane w budżecie inwestycyjnym na rok 2018, jednak pragnę przypomnieć o możliwości zgłaszania projektów do II edycji budżetu obywatelskiego, a szczegółowe informacje na temat terminów i sposobu składania projektów będą się ukazywać za pośrednictwem lokalnych mediów i miejskiej strony internetowej reda.pl

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza