Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Leszek – prośba o wyjaśnienie

Szanowny Panie. Ponad miesiąc temu wysłałem na adres U.M. z odnośnikiem
adresat: p. Burmistrz oraz z-ca Burmistrza wniosek / prośbę o zainicjowanie działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic
Parkowa-Wiśniowa. Do dnia dzisiejszego brak jakiejkolwiek informacji,czy temat został podjęty, czy „CZEKAMY”, aż dojdzie do jakiegoś nieszczęścia….

Z wyrazami Szacunku mieszkaniec

Szanowny Panie!

Uprzejmie informujemy, że w opisywanym przez Pana rejonie skrzyżowania ulic Parkowa / Wiśniowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ponadto, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, skrzyżowania, na których nie został wyróżniony kierunek z pierwszeństwem przejazdu są skrzyżowaniami równorzędnymi. Pierwszeństwo przejazdu na takim skrzyżowaniu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony. Mówi o tym art. 25, ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym:

  1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Zasady te są wystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, pod warunkiem stosowania się do obowiązujących przepisów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Małgorzata – Opieka przedszkolna ponad ustawowe 5 godzin

Bardzo proszę o informację czy dzieci korzystające z opieki przedszkolnej przy SP nr4 w roku szkolnym 2018/2019 będą miały możliwość skorzystania z opieki ponad ustawowe 5godzin.
Jeśli nie (zgodnie z odpowiedzią, na któreś z poniższych pytań, choć nie było to napisane jednoznacznie, wiec ponawiam pytanie)wówczas niezrozumiałe staje się dla mnie dlaczego dzieci korzystające z opieki w powstałych przedszkolach publicznych będą faworyzowane pod tym względem. Jasne wydaje się być, że skoro w tych przedszkolach nie są Państwo w stanie zapewnić opieki wszystkim chętnym, to w alternatywnych miejscach (jakim jest m.in. punkt przy SP4) dzieci i rodzice powinni mieć takie same możliwości związane z pozostawianiem dzieci pod opieką tych placówek. Chyba zgodzą sie Państwo ze mną, ze wszyscy mieszkańcy Redy powinni być traktowani równo, mieć te same prawa, skoro wszyscy płacimy te same podatki?

Szanowna Pani!

Pragnę Panią poinformować, że dzieci korzystające z opieki przedszkolnej przy SP nr4 w roku szkolnym 2018/2019 nie będą miały możliwości skorzystania z opieki ponad ustawowe 5 godzin.  Wiąże się to z koniecznością zapewnienia pomieszczeń do nauki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, w związku z jej rozbudową. Punkt przedszkolny przy SP 4 jest przede wszystkim dla dzieci, których rodzice nie pracują. W ten sposób Miasto wywiązuje się z obowiązku zapewnienia wychowania przedszkolnego  dzieciom w wieku 3 do 6 lat, w ilości 5 godzin tygodniowo.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że wszystkim dzieciom uczestniczącym w rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych w tym roku Reda zapewni miejsce w przedszkolach prywatnych, z ponoszeniem 100% dotacji za  dziecko w przedszkolu – tak jak w przedszkolu miejskim. Rodzic będzie wnosił taką samą opłatę jak w przedszkolu publicznym ­– miejskim, czyli: wyżywienie, 1 złotówkę za każdą godzinę ponad 5 godzin dziennie i ewentualnie składkę na Radę Rodziców. Dziecko będzie mogło tam przebywać 9 – 10 godzin dziennie. Rodzic, niestety, nie będzie miał możliwości wyboru przedszkola.

W tej chwili został ogłoszony konkurs na takie miejsca w  przedszkolach prywatnych. Mamy nadzieję, że przedszkola prywatne z Redy przystąpią do tego konkursu i zaoferują odpowiednią ilość miejsc, i nie będziemy musieli korzystać z miejsc w przedszkolach sąsiednich gmin lub organizować dodatkowych miejsc w punktach przedszkolnych w szkołach. Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy w połowie czerwca 2018 roku.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Teresa Kania


Pytanie: Katarzyna – Droga

Proszę o pilne wyrównanie ulicy Nowowiejskiego w Redzie.

Szanowna Pani!

Bardzo dziękujemy za skorzystanie z możliwości zadania pytania za pośrednictwem strony internetowej. Pani zgłoszenie o złym stanie ulicy Nowowiejskiego zostało przekazane wykonawcy remontów cząstkowych dróg, będących w zarządzie Gminy Miasto Reda i zostanie zrealizowane w kolejności wpływu.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk

Pytanie: Andrzej – Nawierzchnia ulicy Orzeszkowej

W związku postępującą degradacją nawierzchni ulicy Orzeszkowej proszę o wyjaśnienie czy jest planowane jej odnowienie ,gdyż stan tej jezdni co raz bardziej ulega zniszczeniu – chodzi o odcinek około 150 m od skrzyżowania z ul. M.Konopnickiej , czy być może odwlekanie naprawy nawierzchni jest związane z prowadzonymi pracami w tym rejonie – miejskie ogrzewanie dla posesji usytuowanych przy ulicach M.Konopnickiej , Podgórne i być może ul. Orzeszkowej .
Z góry dziękuję za odpowiedź

Szanowny Panie!

Na wstępie pragnę poinformować, że Pańskie pytanie zostało potraktowane jako zgłoszenie złego stanu nawierzchni ul. Orzeszkowej i przekazane wykonawcy remontów cząstkowych dróg, będących w zarządzie Gminy Miasto Reda.  Naprawa zostanie zrealizowana w kolejności wpływu.

Pogorszenie stanu ulicy nie jest związane z żadnymi, prowadzonymi w okolicy pracami inwestycyjnymi, a wynika z wieku i naturalnego stopnia zużycia drogi.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk


Pytanie: Ireneusz – ul. Polna

Chciałbym dowiedzieć się kiedy na ul. Polnej w Redzie rozpoczną się prace związane z położeniem asfaltu i wykonaniem chodnika.
Od ponad roku interesuje mnie ten temat, ponieważ w rejonie ul. Polnej miałem zamiar kupić działkę budowlaną. Po kilkukrotnym osobistym uzyskaniu informacji w ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim o planowanej inwestycji na ul. Polnej zdecydowałem się z żoną kupić działkę. Ponieważ kilkumiesięczne dojazdy ul. Polną w znacznym stopniu zniszczyły zawieszenie mojego auta, chciałbym dowiedzieć się kiedy w końcu nastąpi początek prac. Z informacji uzyskiwanych w Urzędzie Miasta Redy w ubiegłym roku, prace te miały rozpocząć się pod koniec roku 2017. Na razie nic tam się nie dzieje.
W dniu 7 stycznia 2018 r. wysłałem takie zapytanie na adres e-mailowy podany na stronie Urzędu Miasta Redy burmistrz@reda.pl – bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego. W ubiegłym roku będąc u kierownika Działu Inwestycji z tym samym pytaniem otrzymałem informację, że niektórzy całe życie po błocie jeżdżą. Widzę, że czarny humor redzkich urzędników nie opuszcza.
Pomijając kwestie jeżdżenia samochodem, obserwując pieszych, którzy muszą tam chodzić a w szczególności dzieci problem ten powinien być jak najszybciej rozwiązany.

Szanowny Panie!

Bardzo dziękujemy za wykorzystanie strony reda.pl do zadania pytania odnośnie wykonania nawierzchni i chodnika na ulicy Polnej w Redzie. Poniżej postaram się pokrótce wyjaśnić nurtujące Pana kwestie. Otóż, na budowę ul. Polnej Gmina Miasto Reda złożyła w roku ubiegłym wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. Niestety, wniosek został rozpatrzony odmownie. Nie oznacza to jednak, że inwestycja zostaje zaniechana, będzie jednak musiała być podzielona na kilka etapów i sfinansowana z budżetu Gminy Miasto Reda. Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej, celem wyłonienia wykonawcy dla odcinka od torów do ul. Karłowicza. Prosimy śledzić miejskie kanały informacyjne, za pomocą których staramy się na bieżąco informować mieszkańców Redy o stanie realizacji najważniejszych miejskich inwestycji.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk


Pytanie: Katarzyna – Komunikacja i dworzec

Dzień dobry,

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi czy w tym roku planowana jest ogłoszona w zeszłym roku rozbudowa dworca tak, by mógł się na niego dostać każdy, łącznie z rodzicami z wózkami oraz osoby niepełnosprawne?

Jednocześnie chciałabym zapytać czy istnieje w planach rozbudowa komunikacja miejskiej, chociażby poprowadzenie linii 87 do dworca bądź poprawa komunikacji z Redą za parkiem, bądź wydłużenie godzin funkcjonowania autobusu 17, 18 i 19?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani!

Zakładamy, że budowa Węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi rozpocznie się w roku 2018, a zakończy w roku 2019. Realizacja tej inwestycji, w połączeniu z przebudową linii kolejowej 202, realizowaną przez PKP PLK, zapewni pełną likwidację istniejących barier architektonicznych.

Do czasu zakończenia powyższej inwestycji, polegającej m.in. na przebudowie układu drogowego wokół dworca PKP w Redzie nie planujemy zmian istniejących rozkładów jazdy miejskich autobusów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza


Pytanie: Sylwester – komunikacja MZK Wejherowo

Szanowny Panie
Chciałbym się zwrócić do Pana w sprawie skomunikowania autobusów MZK Wejherowo, pisząc konkretnie dotyczy linii nr 8 i linii nr 1 lub 5. W odpowiedzi otrzymanej od Prezesa Zarządu Pana Cz. Kordela zamieszczona jest informacja, że: ” Na ostateczny kształt rozkładu jazdy ma wpływ liczba zamówionych przez samorządy ilości wozokilometrów dla poszczególnych linii, które to samorządy ostatecznie decydują o ofercie przewozowej”.
W mojej ocenie ilość taka w zasadzie jest wystarczająca – problem jest w kwestii połączeń.
Od około grudnia 2017r MZK zmieniło rozkłada jazdy. Do czasu tej zmiany bardzo ładnie skoordynowane były autobusy nr 8 i np. 1. Ja i jeszcze kilku stałych pasażerów ( dojeżdżających o tej samej godzinie) co dziennie dojeżdżamy do pracy do Bolszewa. Po zmianach rozkładu jazdy w naszym odczuciu zrobiła się wręcz „katastrofa” połączeń. W przedmiotowej odpowiedzi Pan Prezes MZK wszystko uzależnia od osiedla Fenikowskiego (kwestia polityki samorządów ??) , MZK przedstawia, ze są sparowane autobusy linii 8 i 1 – ale w rzeczywistości te autobusy sie rozmijają (kwestia opóźnień przyjazdów jednego lub drugiego autobusu – było zgłaszane w MZK). Oczekiwania na kolejne autobusy by dojechać w jedną lub druga stronę to czas około 20 – 30 minut obecnie w mrozie -10stopni oczekiwanie na przystanku to sprawa bardzo ciężka ( dotyczy to NIE tylko mojej osoby). Podobna rzecz dotyczy też połączeń o innych godzinach
Podpierając się informacją otrzymaną z MZK (powyżej) , że samorządy mają jakiś wpływ na jazdy MZK chciałbym prosić aby spróbować poruszyć, uzgodnić czy w jakiś inny sposób załatwić sprawę połączenia autobusów linii nr 8 i np. 1 ( lub 5) by było można sensownie, spokojnie bez czekania 20-30 minut dojechać w połączeniach autobusów do Bolszewa i w drugą stronę. W szczególności w godzinach rannych i popołudniowych. Obecny rozkład MZK to albo raczej fikcja ( część autobusów która winna się zazębiać – nie robi tego) albo zwyczajnie nie ma takich połączeń.

Szanowny Panie!

Opisany przez Pana problem jest nam znany i Gmina podjęła już kroki celem jego rozwiązania. Do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie został skierowany wniosek o przeprowadzenie ponownej analizy rozkładu jazdy autobusów na terenie Redy, z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Analiza powinna być gotowa do czerwca br. i na tej podstawie będzie wykonana ewentualna korekta rozkładów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Elżbieta – wybory samorządowe 2018

Dzień dobry, mam pytanie – jakie warunki należy spełnić, aby móc kandydować w wyborach samorządowych 2018 do Rady Miasta w Redzie?
Z poważaniem
Elżbieta

Szanowna Pani!

Szczegółowe przepisy odnośnie wyborów do rad samorządowych reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Zgodnie z nią, radnym może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)      najpóźniej w dniu głosowania kończy lat 18;

2)      ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, nie mając jednocześnie polskiego;

3)      stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady;

4)      jest wpisana do rejestru wyborców;

5)      jest niekarana;

6)      ma pełnię praw publicznych i wyborczych oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Jednakże proponujemy szczegółowe zapoznanie się z tym aktem, zwłaszcza w kwestii zgłaszania kandydatów przez komitety wyborcze. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela kierownik Referatu Spraw Obywatelskich UM w Redzie, p. Teresa Dzienisz – Dombrowska, tel. 58 678 80 16.

 

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta Redy

Pytanie: Sylwia – Zmiana nawierzchni ul. Długa

Witam,
Czy miasto planuje remont nawierzchni na ul.Długiej, która jest ciągle dziurawa oraz postawienie tam progów zwalniających. Kiedy możemy spodziewać się placu zabaw dla dzieci / rejon Rajdowa, Zuchów, Długa/

Szanowna Pani!

Uprzejmie informujemy, że w rejonie ulicy Długiej są obecnie prowadzone prace budowlane, związane z inwestycjami deweloperskimi, co oznacza, że w najbliższym czasie nie przewidujemy wykonania remontu kapitalnego nawierzchni. Będą natomiast wykonywane naprawy doraźne. Naprawy takie są wykonywane w kolejności zgłoszeń, lub w wyniku stwierdzenia takiej konieczności podczas objazdu technicznego redzkich ulic.

Instalacja progów zwalniających na ul. Długiej nie jest przewidziana, między innymi mając na uwadze przebieg trasy autobusu miejskiego.

Wykonanie placu zabaw w rejonie ulic Radowa / Zuchów / Długa nie jest przewidziane w budżecie inwestycyjnym na rok 2018, jednak pragnę przypomnieć o możliwości zgłaszania projektów do II edycji budżetu obywatelskiego, a szczegółowe informacje na temat terminów i sposobu składania projektów będą się ukazywać za pośrednictwem lokalnych mediów i miejskiej strony internetowej reda.pl

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza