Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Małgorzata – Opieka przedszkolna ponad ustawowe 5 godzin

Bardzo proszę o informację czy dzieci korzystające z opieki przedszkolnej przy SP nr4 w roku szkolnym 2018/2019 będą miały możliwość skorzystania z opieki ponad ustawowe 5godzin.
Jeśli nie (zgodnie z odpowiedzią, na któreś z poniższych pytań, choć nie było to napisane jednoznacznie, wiec ponawiam pytanie)wówczas niezrozumiałe staje się dla mnie dlaczego dzieci korzystające z opieki w powstałych przedszkolach publicznych będą faworyzowane pod tym względem. Jasne wydaje się być, że skoro w tych przedszkolach nie są Państwo w stanie zapewnić opieki wszystkim chętnym, to w alternatywnych miejscach (jakim jest m.in. punkt przy SP4) dzieci i rodzice powinni mieć takie same możliwości związane z pozostawianiem dzieci pod opieką tych placówek. Chyba zgodzą sie Państwo ze mną, ze wszyscy mieszkańcy Redy powinni być traktowani równo, mieć te same prawa, skoro wszyscy płacimy te same podatki?

Szanowna Pani!

Pragnę Panią poinformować, że dzieci korzystające z opieki przedszkolnej przy SP nr4 w roku szkolnym 2018/2019 nie będą miały możliwości skorzystania z opieki ponad ustawowe 5 godzin.  Wiąże się to z koniecznością zapewnienia pomieszczeń do nauki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, w związku z jej rozbudową. Punkt przedszkolny przy SP 4 jest przede wszystkim dla dzieci, których rodzice nie pracują. W ten sposób Miasto wywiązuje się z obowiązku zapewnienia wychowania przedszkolnego  dzieciom w wieku 3 do 6 lat, w ilości 5 godzin tygodniowo.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że wszystkim dzieciom uczestniczącym w rekrutacji do przedszkoli i punktów przedszkolnych w tym roku Reda zapewni miejsce w przedszkolach prywatnych, z ponoszeniem 100% dotacji za  dziecko w przedszkolu – tak jak w przedszkolu miejskim. Rodzic będzie wnosił taką samą opłatę jak w przedszkolu publicznym ­– miejskim, czyli: wyżywienie, 1 złotówkę za każdą godzinę ponad 5 godzin dziennie i ewentualnie składkę na Radę Rodziców. Dziecko będzie mogło tam przebywać 9 – 10 godzin dziennie. Rodzic, niestety, nie będzie miał możliwości wyboru przedszkola.

W tej chwili został ogłoszony konkurs na takie miejsca w  przedszkolach prywatnych. Mamy nadzieję, że przedszkola prywatne z Redy przystąpią do tego konkursu i zaoferują odpowiednią ilość miejsc, i nie będziemy musieli korzystać z miejsc w przedszkolach sąsiednich gmin lub organizować dodatkowych miejsc w punktach przedszkolnych w szkołach. Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy w połowie czerwca 2018 roku.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Teresa Kania

Pytanie: Katarzyna – Droga

Proszę o pilne wyrównanie ulicy Nowowiejskiego w Redzie.

Szanowna Pani!

Bardzo dziękujemy za skorzystanie z możliwości zadania pytania za pośrednictwem strony internetowej. Pani zgłoszenie o złym stanie ulicy Nowowiejskiego zostało przekazane wykonawcy remontów cząstkowych dróg, będących w zarządzie Gminy Miasto Reda i zostanie zrealizowane w kolejności wpływu.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk

Pytanie: Andrzej – Nawierzchnia ulicy Orzeszkowej

W związku postępującą degradacją nawierzchni ulicy Orzeszkowej proszę o wyjaśnienie czy jest planowane jej odnowienie ,gdyż stan tej jezdni co raz bardziej ulega zniszczeniu – chodzi o odcinek około 150 m od skrzyżowania z ul. M.Konopnickiej , czy być może odwlekanie naprawy nawierzchni jest związane z prowadzonymi pracami w tym rejonie – miejskie ogrzewanie dla posesji usytuowanych przy ulicach M.Konopnickiej , Podgórne i być może ul. Orzeszkowej .
Z góry dziękuję za odpowiedź

Szanowny Panie!

Na wstępie pragnę poinformować, że Pańskie pytanie zostało potraktowane jako zgłoszenie złego stanu nawierzchni ul. Orzeszkowej i przekazane wykonawcy remontów cząstkowych dróg, będących w zarządzie Gminy Miasto Reda.  Naprawa zostanie zrealizowana w kolejności wpływu.

Pogorszenie stanu ulicy nie jest związane z żadnymi, prowadzonymi w okolicy pracami inwestycyjnymi, a wynika z wieku i naturalnego stopnia zużycia drogi.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk

Pytanie: Ireneusz – ul. Polna

Chciałbym dowiedzieć się kiedy na ul. Polnej w Redzie rozpoczną się prace związane z położeniem asfaltu i wykonaniem chodnika.
Od ponad roku interesuje mnie ten temat, ponieważ w rejonie ul. Polnej miałem zamiar kupić działkę budowlaną. Po kilkukrotnym osobistym uzyskaniu informacji w ubiegłym roku w Urzędzie Miejskim o planowanej inwestycji na ul. Polnej zdecydowałem się z żoną kupić działkę. Ponieważ kilkumiesięczne dojazdy ul. Polną w znacznym stopniu zniszczyły zawieszenie mojego auta, chciałbym dowiedzieć się kiedy w końcu nastąpi początek prac. Z informacji uzyskiwanych w Urzędzie Miasta Redy w ubiegłym roku, prace te miały rozpocząć się pod koniec roku 2017. Na razie nic tam się nie dzieje.
W dniu 7 stycznia 2018 r. wysłałem takie zapytanie na adres e-mailowy podany na stronie Urzędu Miasta Redy burmistrz@reda.pl – bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego. W ubiegłym roku będąc u kierownika Działu Inwestycji z tym samym pytaniem otrzymałem informację, że niektórzy całe życie po błocie jeżdżą. Widzę, że czarny humor redzkich urzędników nie opuszcza.
Pomijając kwestie jeżdżenia samochodem, obserwując pieszych, którzy muszą tam chodzić a w szczególności dzieci problem ten powinien być jak najszybciej rozwiązany.

Szanowny Panie!

Bardzo dziękujemy za wykorzystanie strony reda.pl do zadania pytania odnośnie wykonania nawierzchni i chodnika na ulicy Polnej w Redzie. Poniżej postaram się pokrótce wyjaśnić nurtujące Pana kwestie. Otóż, na budowę ul. Polnej Gmina Miasto Reda złożyła w roku ubiegłym wniosek o dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. Niestety, wniosek został rozpatrzony odmownie. Nie oznacza to jednak, że inwestycja zostaje zaniechana, będzie jednak musiała być podzielona na kilka etapów i sfinansowana z budżetu Gminy Miasto Reda. Obecnie trwają przygotowania do procedury przetargowej, celem wyłonienia wykonawcy dla odcinka od torów do ul. Karłowicza. Prosimy śledzić miejskie kanały informacyjne, za pomocą których staramy się na bieżąco informować mieszkańców Redy o stanie realizacji najważniejszych miejskich inwestycji.

Z poważaniem

/-/ Zastępca Burmistrza Halina Grzeszczuk

Pytanie: Katarzyna – Komunikacja i dworzec

Dzień dobry,

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi czy w tym roku planowana jest ogłoszona w zeszłym roku rozbudowa dworca tak, by mógł się na niego dostać każdy, łącznie z rodzicami z wózkami oraz osoby niepełnosprawne?

Jednocześnie chciałabym zapytać czy istnieje w planach rozbudowa komunikacja miejskiej, chociażby poprowadzenie linii 87 do dworca bądź poprawa komunikacji z Redą za parkiem, bądź wydłużenie godzin funkcjonowania autobusu 17, 18 i 19?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Szanowna Pani!

Zakładamy, że budowa Węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi rozpocznie się w roku 2018, a zakończy w roku 2019. Realizacja tej inwestycji, w połączeniu z przebudową linii kolejowej 202, realizowaną przez PKP PLK, zapewni pełną likwidację istniejących barier architektonicznych.

Do czasu zakończenia powyższej inwestycji, polegającej m.in. na przebudowie układu drogowego wokół dworca PKP w Redzie nie planujemy zmian istniejących rozkładów jazdy miejskich autobusów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Sylwester – komunikacja MZK Wejherowo

Szanowny Panie
Chciałbym się zwrócić do Pana w sprawie skomunikowania autobusów MZK Wejherowo, pisząc konkretnie dotyczy linii nr 8 i linii nr 1 lub 5. W odpowiedzi otrzymanej od Prezesa Zarządu Pana Cz. Kordela zamieszczona jest informacja, że: ” Na ostateczny kształt rozkładu jazdy ma wpływ liczba zamówionych przez samorządy ilości wozokilometrów dla poszczególnych linii, które to samorządy ostatecznie decydują o ofercie przewozowej”.
W mojej ocenie ilość taka w zasadzie jest wystarczająca – problem jest w kwestii połączeń.
Od około grudnia 2017r MZK zmieniło rozkłada jazdy. Do czasu tej zmiany bardzo ładnie skoordynowane były autobusy nr 8 i np. 1. Ja i jeszcze kilku stałych pasażerów ( dojeżdżających o tej samej godzinie) co dziennie dojeżdżamy do pracy do Bolszewa. Po zmianach rozkładu jazdy w naszym odczuciu zrobiła się wręcz „katastrofa” połączeń. W przedmiotowej odpowiedzi Pan Prezes MZK wszystko uzależnia od osiedla Fenikowskiego (kwestia polityki samorządów ??) , MZK przedstawia, ze są sparowane autobusy linii 8 i 1 – ale w rzeczywistości te autobusy sie rozmijają (kwestia opóźnień przyjazdów jednego lub drugiego autobusu – było zgłaszane w MZK). Oczekiwania na kolejne autobusy by dojechać w jedną lub druga stronę to czas około 20 – 30 minut obecnie w mrozie -10stopni oczekiwanie na przystanku to sprawa bardzo ciężka ( dotyczy to NIE tylko mojej osoby). Podobna rzecz dotyczy też połączeń o innych godzinach
Podpierając się informacją otrzymaną z MZK (powyżej) , że samorządy mają jakiś wpływ na jazdy MZK chciałbym prosić aby spróbować poruszyć, uzgodnić czy w jakiś inny sposób załatwić sprawę połączenia autobusów linii nr 8 i np. 1 ( lub 5) by było można sensownie, spokojnie bez czekania 20-30 minut dojechać w połączeniach autobusów do Bolszewa i w drugą stronę. W szczególności w godzinach rannych i popołudniowych. Obecny rozkład MZK to albo raczej fikcja ( część autobusów która winna się zazębiać – nie robi tego) albo zwyczajnie nie ma takich połączeń.

Szanowny Panie!

Opisany przez Pana problem jest nam znany i Gmina podjęła już kroki celem jego rozwiązania. Do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie został skierowany wniosek o przeprowadzenie ponownej analizy rozkładu jazdy autobusów na terenie Redy, z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Analiza powinna być gotowa do czerwca br. i na tej podstawie będzie wykonana ewentualna korekta rozkładów.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Elżbieta – wybory samorządowe 2018

Dzień dobry, mam pytanie – jakie warunki należy spełnić, aby móc kandydować w wyborach samorządowych 2018 do Rady Miasta w Redzie?
Z poważaniem
Elżbieta

Szanowna Pani!

Szczegółowe przepisy odnośnie wyborów do rad samorządowych reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Zgodnie z nią, radnym może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1)      najpóźniej w dniu głosowania kończy lat 18;

2)      ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, nie mając jednocześnie polskiego;

3)      stale zamieszkuje na obszarze działania danej rady;

4)      jest wpisana do rejestru wyborców;

5)      jest niekarana;

6)      ma pełnię praw publicznych i wyborczych oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

Jednakże proponujemy szczegółowe zapoznanie się z tym aktem, zwłaszcza w kwestii zgłaszania kandydatów przez komitety wyborcze. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela kierownik Referatu Spraw Obywatelskich UM w Redzie, p. Teresa Dzienisz – Dombrowska, tel. 58 678 80 16.

 

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta Redy

Pytanie: Sylwia – Zmiana nawierzchni ul. Długa

Witam,
Czy miasto planuje remont nawierzchni na ul.Długiej, która jest ciągle dziurawa oraz postawienie tam progów zwalniających. Kiedy możemy spodziewać się placu zabaw dla dzieci / rejon Rajdowa, Zuchów, Długa/

Szanowna Pani!

Uprzejmie informujemy, że w rejonie ulicy Długiej są obecnie prowadzone prace budowlane, związane z inwestycjami deweloperskimi, co oznacza, że w najbliższym czasie nie przewidujemy wykonania remontu kapitalnego nawierzchni. Będą natomiast wykonywane naprawy doraźne. Naprawy takie są wykonywane w kolejności zgłoszeń, lub w wyniku stwierdzenia takiej konieczności podczas objazdu technicznego redzkich ulic.

Instalacja progów zwalniających na ul. Długiej nie jest przewidziana, między innymi mając na uwadze przebieg trasy autobusu miejskiego.

Wykonanie placu zabaw w rejonie ulic Radowa / Zuchów / Długa nie jest przewidziane w budżecie inwestycyjnym na rok 2018, jednak pragnę przypomnieć o możliwości zgłaszania projektów do II edycji budżetu obywatelskiego, a szczegółowe informacje na temat terminów i sposobu składania projektów będą się ukazywać za pośrednictwem lokalnych mediów i miejskiej strony internetowej reda.pl

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Jarosław – ulica Rumiankowa

Witam Pana.
Zwracam się z zapytaniem o modernizację lub tymczasowe chociażby zabezpieczenie „ulicy ” Rumiankowej.
Po obfitych deszczach, dojazd tą ulicą do posesji jest niemożliwy, teren jest zalany wodą Mieszkańcy wielokrotnie zwracali się w tej sprawie do Urzędu Miasta oraz do Pana bezpośrednio, niestety bez skutku.
Proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców o interwencje w tej sprawie.
Z poważaniem.

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na zasygnalizowany przez Pana problem dotyczący ulicy Rumiankowej pragnę wyjaśnić, że zgodnie z przyjętym planem, Gmina prowadzi naprawy dróg gruntowych. Działania na danej ulicy prowadzone są w wyniku zgłoszenia do Urzędu złego stanu drogi i są poprzedzone wizją lokalną w terenie. Prace naprawcze wykonywane są w kolejności zgłoszeń. Ulica Rumiankowa jest przewidziana do zagęszczenia i wyrównania w najbliższym czasie, jednak warunki atmosferyczne nie zawsze pozwalają na wykonywanie prac drogowych, co może powodować opóźnienia.

 

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

 

Pytanie: Olga – Remont ul. Rzecznej

Dzień dobry, proszę o informację czy prace na ul. Rzecznej zostały zakończone czy zawieszone czy jeszcze coś innego? Praktycznie przez cało lato, a nie wiem, czy nawet nie wcześniej, trwał tam remont pobocza (prawa strona jadąc w kierunku lasu). W sumie trudno to nazwać remontem, bo zaorano cały pas asfaltu mniej więcej na szerokość metra i głębokość 15 cm, zabezpieczono słupkami i … koniec. Teraz już nawet słupków nie ma, więc jeśli ktoś jedzie po ciemku, a nie zna okolicy, to może niechcący wpaść w uskok na jezdni i uszkodzić samochód. Nawet w ciągu dnia jest tam niebezpiecznie, bo samochody nie mają możliwości wyminąć się bez wjeżdżania na chodnik.

Szanowna Pani!

Pragnę poinformować, że prace przy remoncie nawierzchni na ulicy Rzecznej zostały w większości zakończone. Pozostało jeszcze wdrożenie nowej organizacji ruchu dla strefy zamieszkania oraz zainstalowanie progów zwalniających.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

 

Pytanie: Ola – Przedszkole

Czy od września 2018r powstanie przedszkole państwowe w Redzie? Od kiedy ruszają zapisy do punktów przedszkolnych przy szkołach? Czy jest w nich możliwość dopłaty aby dziecko mogło zostać 8 godzin?

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na stawiane przez Panią pytania pragnę poinformować, że począwszy od września 2018 roku, w Redzie będą funkcjonowały dwa przedszkola publiczne, którymi będą: „Akademia Pana Kleksa” na ul. Gniewowskiej i przedszkole „Przy Parku” na ul. Łąkowej. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych będą określone przez organ prowadzący (którym jest UM w Redzie) i podane do publicznej wiadomości do końca stycznia 2018 roku, zgodnie z art. 154 ustawy Prawo oświatowe.

Możliwość pozostawienia dziecka na 8 godzin w oddziale przedszkolnym w szkole publicznej będzie uzależniona od warunków lokalowych szkoły. Obawiam się, że w roku szkolnym 2018 / 2019 mogą być z tym problemy. Związane to jest z rozbudową SP 2 i koniecznością zapewnienia miejsc uczniom i dzieciom w oddziałach zerowych.

 

Z poważaniem

Teresa Kania

Zastępca Burmistrza

 

Pytanie: Małgorzata – czy w końcu będą przedszkola państwowe?

Do końca listopada miała zapaść decyzja o utworzeniu/przywróceniu przedszkoli publicznych???
Czy przedszkola publiczne w Redzie będą funkcjonowały?
Reda w ciągu ostatnich lat tak się rozwinęła przez powstanie wielkich osiedli gdzie wprowadziło się wiele rodzin z dziećmi wiec uważam, że przedszkola publiczne powinny być dostępne, biorąc pod uwagę ,ze również „rząd” wyszedł z inicjatywa jakim miało być zapewnienie edukacji przedszkolnej.
Pomijam fakt, ze wczoraj bylem w przedszkolu prywatnym i chciałam zapisać dwulatkę do przedszkola na rok 2018 to uzyskałam informacje, ze zapisy trwają już na rok 2020..??!!!
Pozdrawiam

Szanowna Pani!

Uprzejmie informuję, że począwszy od września 2018 roku, w Redzie będą funkcjonowały dwa przedszkola publiczne, którymi będą: „Akademia Pana Kleksa” przy ul. Gniewowskiej i przedszkole „Przy Parku” na ul. Łąkowej. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych będą określone przez organ prowadzący (którym jest UM w Redzie) i podane do publicznej wiadomości do końca stycznia 2018 roku, zgodnie z art. 154 ustawy Prawo oświatowe.

Jednocześnie zapewniam, że łączna ilość miejsc w przedszkolach prywatnych, punktach przedszkolnych, przyszłych przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych jest na potrzeby naszego miasta wystarczająca. W chwili obecnej niektóre przedszkola prywatne mają wolne miejsca. Problemem może być wybór konkretnej placówki.

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Natalia – MIESZKANIE PLUS

Czy Reda będzie uczestniczyć w programie MIESZKANIE PLUS?

Szanowna Pani!

Uprzejmie informuję, że w Redzie nie jest realizowany rządowy program „Mieszkanie Plus”, ze względu na brak terenów, spełniających wymogi przystąpienia do programu.

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty

Pytanie: Iwona – powietrze

Witam.
Chciałabym zapytać gdzie można zgłosić zanieczyszczenie powietrza w Redzie (okolice skrzyżowania ulicy Jodłowej i Wiśniowej). Ostatnio w godzinach między 17.00 a 19.00 naprawdę nie da się oddychać . Jest to czas rozpalania w piecach, niektórzy mieszkańcy palą w piecach czymś bardzo trującym, do tego stopnia, że nie tylko pojawia się gryzący zapach w powietrzu ale powietrze się tak zagęszcza, że ulicę Jodłową i okoliczne spowija smog czy mgła dymna.
Czy można coś z tym faktem zrobić np. sprawdzić jakie jest zanieczyszczenie powietrza w tych godzinach, czy jest to groźne dla ludzi, a jeśli tak to znaleźć winowajców i nakazać zmianę przyzwyczajeń (przecież mamy jakieś przepisy w tej kwestii) . Bardzo proszę o odpowiedź na moje pytanie.

Szanowna Pani!

 Zgodnie z § 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda, przyjętego Uchwałą nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015 r. zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych w budynkach. Od wielu lat informujemy mieszkańców o negatywnych skutkach spalania odpadów w piecach domowych. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że na konkretnej posesji odbywa się spalanie odpadów, należy o tym poinformować Komisariat Policji w Redzie. Możliwość wejścia na posesję posiada jedynie policja lub straż miejska, jeśli takowa funkcjonuje w mieście. Urząd Miasta nie ma technicznych możliwości monitorowania stanu powietrza. Należy podkreślić, że czasami nieumiejętne palenie opałem dopuszczonym do stosowania powoduje wydzielanie się pyłów zawieszonych i innych toksyn.

Gmina podejmuje szereg działań na rzecz poprawy stanu powietrza na terenie Redy, w zakresie przewidzianym dla samorządu. W zasadzie każda większa inwestycja w Gminie Miasto Reda przekłada się na efekt ekologiczny. Węzeł Integracyjny Reda ma zachęcić ludzi do korzystania z transportu zbiorowego. Termomodernizacja budynków zmniejszy emisję związaną z ich ogrzewaniem. Miejska sieć ciepłownicza będzie rozbudowywana, w tej chwili każdy, kto jest w jej zasięgu, może złożyć wniosek o przyłączenie (na własny koszt). Reda przystąpiła także do Programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2017). Program przewiduje możliwość udzielania dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji pieców węglowych i zastąpienie ich instalacjami ekologicznymi, jak kotły olejowe, ogrzewanie gazowe. Obecnie czekamy również na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Bogdan – A może próg albo poduszki berlińskie.

Witam Pana Burmistrza!
Z informacji na stronie miasta wynika, że 15 września, została podpisana umowa na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Gniewowskiej. Jest więc okazja zdyscyplinowania naszych kierowców do zwolnienia przed nowym przejściem przy ulicy Objazdowej, a na pewno uczyni to próg zwalniający. Bo jak będzie nowa nawierzchnia, to mimo wybudowanego przejścia i obiecanej „agatki”, której nadal nie ma, nic poza progiem zwalniającym nie powstrzyma rozpędzonych kierowców.
Pozdrawiam Bogdan

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, że w ramach przywołanej przez Pana inwestycji nie jest przewidziana budowa progów zwalniających.

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest obowiązkiem każdego kierowcy i gwarancją zminimalizowania zagrożenia dla pozostałych użytkowników drogi. W razie zaobserwowania przypadków rażącego naruszenia przepisów, prosimy o zgłoszenie tego faktu na policję.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Joanna – Podjazd na SKM

Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie podjazdu dla mam z wózkami jak i również osób na wózkach inwalidzkich na peron kolejowy SKM, czy jest możliwość zrobienia tego podjazdu gdyż nie ma możliwości dostania się na peron SKM?

Szanowna Pani!

Gmina Miasto Reda opracowała projekt dostosowania terenu dworca PKP do potrzeb mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych i – po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego – przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia pt. Budowa Węzła Integracyjnego, w wyniku którego zmieni się cały układ komunikacyjny dworca. Przewidziano m.in. przebudowę zejścia do tunelu, instalację wind dla osób niepełnosprawnych oraz wyjście z tunelu na teren dworca i perony poprzez pochylnie. W tej chwili przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, która powinna zostać zrealizowana do końca 2018 roku.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Beata – Ulica Lutosławskiego i Rzeczna

Witam, chciałabym zapytać kiedy jest planowane kolejne wyrównanie ulicy Lutosławskiego. Po obfitych deszczach droga jest praktycznie nieprzejezdna ze względu na głębokie dziury.

Ponadto chciałabym zwrócić uwagę na mało widoczny próg zwalniający na ulicy Rzecznej. Co prawda jest tam oznakowanie drogowe informujące o progu jednak sam próg bywa zaskoczeniem dla kierowców szczególnie po zmroku. Czy jest możliwe pomalowanie go białą farbą jak to jest zrobione w innych miejscach?

Szanowna Pani!

Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg, w tym uzupełnianie ubytków, wyrównywanie i zagęszczanie są wykonywane na bieżąco, po przyjęciu przez Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej UM w Redzie zgłoszenia o takiej konieczności. Pracownicy Referatu niezwłocznie dokonują wizji lokalnej i – w razie konieczności – przekazują zlecenie naprawy do realizacji. Niestety, obfite opady deszczu, z jakimi mamy tej jesieni do czynienia, mogą spowodować opóźnienia w pracach drogowych, które wymagają stabilnej, bezdeszczowej pogody.

Ulica Rzeczna w najbliższym czasie będzie zmodernizowana poprzez wykonanie nakładki asfaltowej, z jednoczesną likwidacją i przeniesieniem istniejącego progu.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Wiesława – Naprawa ulicy Miodowej

Bardzo proszę o naprawę ulicy Miodowej. Po ostatnich ulewach droga nadaje się do naprawy na skrzyżowaniu z ulicą Sosnową woda podmyła słynny kawałek asfaltu.
Wiesława

Szanowna Pani!

Uprzejmie informujemy, że każde zgłoszenie dotyczące uszkodzeń nawierzchni drogowych przekazywane jest firmie NORDVIK – wykonawcy wyłonionym w drodze przetargu na utrzymanie dróg w Redzie, który – w razie konieczności – dokonuje napraw, polegających na zasypaniu, zagęszczeniu i wyrównaniu ubytków. Na ulicy Miodowej po sierpniowych deszczach takie naprawy zostały wykonane, co potwierdziła wizja lokalna z dnia 30 sierpnia b.r. Przepraszamy za ewentualne opóźnienia w realizacji napraw, które zależne są od warunków atmosferycznych. Wykonawca nie może profilować nawierzchni gruntowych na których stoi woda w kałużach,  wprowadzenie sprzętu jest możliwe po przeschnięciu nawierzchni.

Informuję jednocześnie że w sprawie uszkodzeń nawierzchni dróg można się kontaktować bezpośrednio z Referatem Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 08, e-mail inwestycje@reda.pl

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Jerzy – Miodowa

Dzień dobry.
Uprzejmie proszę Pana Burmistrza o wizytę na ulicę Miodową.
Po każdej ulewie są coraz większe wyrwy i zalane posesje.
Doraźne naprawy nie przynoszą żadnego efektu.
Proszę o interwencję.
Z poważaniem
Jerzy

Szanowny Panie!

Uprzejmie informujemy, że każde zgłoszenie dotyczące uszkodzeń nawierzchni drogowych przekazywane jest firmie NORDVIK – wykonawcy wyłonionym w drodze przetargu na utrzymanie dróg w Redzie, który – w razie konieczności – dokonuje napraw, polegających na zasypaniu, zagęszczeniu i wyrównaniu ubytków. Na ulicy Miodowej po sierpniowych deszczach takie naprawy zostały wykonane, co potwierdziła wizja lokalna z dnia 30 sierpnia b.r. Przepraszamy za ewentualne opóźnienia w realizacji napraw, które zależne są od warunków atmosferycznych. Wykonawca nie może profilować nawierzchni gruntowych na których stoi woda w kałużach,  wprowadzenie sprzętu jest możliwe po przeschnięciu nawierzchni.

Informuję jednocześnie że w sprawie uszkodzeń nawierzchni dróg można się kontaktować bezpośrednio z Referatem Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta w Redzie, tel. 58 678 80 08, e-mail inwestycje@reda.pl

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Adam – Niebezpieczny dom

Witam Panie Burmistrzu.
Chciałbym zwrócić uwagę na pewien poważny problem, który pojawił się tego lata. Otóż w jednym z opuszczonych domów w moim sąsiedztwie, młodzież stworzyła sobie swego rodzaju melinę – miejsce spotkań (imprez). Jest to niezamieszkała posesja przy ulicy Szkolnej 42. Wiem, że Policja także zainteresowała się już tą sytuacja, gdyż sprawa przybiera na intensywności. Oczywiście z jednej strony problemem jest samo imprezowanie nieletnich w tym picie alkoholu i palenie papierosów, ale przecież wszyscy byliśmy młodzi. Bardziej niepokoi mnie sprawa ich bezpieczeństwa. Nie daj Boże, gdy w budynku pojawi się pożar, czy zarwie się strop, czy schody. Nikt o jego stan już od dawna nie dba. Nie wiadomo, kto jest jego właścicielem. KONIECZNIE, trzeba zabezpieczyć ten dom, aby nikomu nie stała się tam krzywda.
Bardzo proszę o interwencję.

 

Szanowny Panie!

Dziękuję za przesłane zgłoszenie dot. sytuacji występującej przy ul. Szkolnej 42
w Redzie. Nieruchomość znajdująca się pod w/wym. adresem jest własnością podmiotu prywatnego. Podczas wizji w terenie pracownicy Urzędu Miasta w Redzie stwierdzili, że powyższa nieruchomość jest ogrodzona. Zauważono oznaki obecności osób postronnych (puste puszki i butelki po alkoholu). Właściciel nieruchomości zostanie poinformowany o gromadzeniu się osób nieletnich spożywających alkohol oraz palących papierosy, a także Pana niepokoju o bezpieczeństwo w tym miejscu.

Jednocześnie informuję, że ewentualna odpowiedzialność za szkodę może wynikać z art. 415 k.c. tj. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Olga – Sygnalizacja Pucka/12 Marca

Dzień dobry, czy można prosić o takie ustawienie sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. 12 Marca z ul. Pucką, by samochody skręcające w lewo w ul. 12 Marca miały chociaż 5-7 sekund zapasu czasowego na spokojny zjazd gdy włączy się zielone światło?

W tym momencie sytuacja wygląda tak, że dla aut jadących od strony Pucka światło zielone włącza się w tym samym momencie (a mam wrażenie, że nawet 2-3 sekundy szybciej) co dla aut jadących w stronę Pucka (oraz właśnie skręcającym w ul. 12 Marca). Skutek jest taki, że auta zamiast skręcić i rozładować zator za sobą, czekają aż przejadą wszystkie pojazdy z naprzeciwka (przy dużym ruchu czekają nawet do kolejnej zmiany świateł, albo po prostu niecierpliwi kierowcy wymuszają pierwszeństwo, co oczywiście nie powinno mieć miejsca).

Sygnalizacja jest bardzo pomocna i świetnie pełni swą rolę, ale pod tym względem jest niestety niedopracowana, bo przy dużym ruchu lewoskręt jest bezsensownie zablokowany, co automatycznie powoduje zakorkowanie drogi z tyłu.

Druga sprawa dotyczy samego działu „Pytania do burmistrza” – czy mogą Państwo datować maile od mieszkańców oraz własne odpowiedzi, bo w tym momencie nie wiadomo czy pytanie od przedszkole, remont ulicy, problemy wywózki odpadów itp. oraz odpowiedzi do nich udzielone miały miejsce 5 lat temu, rok temu czy w zeszłym miesiącu.

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na pytania, zadane przez Panią za pośrednictwem rubryki „Pytania do burmistrza” pragnę poinformować, że prośba odnośnie zmiany ustawień czasu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 12 Marca z ul. Pucką została przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejonu Dróg w Pucku.  Ulica Pucka posiada status drogi wojewódzkiej i nie podlega zarządowi Gminy Miasto Reda.

Jeśli chodzi o rubrykę „Pytania do burmistrza” na stronie reda.pl, jest to jeden z wielu dostępnych kanałów komunikacji z mieszkańcami. Pani uwaga jest dla nas bardzo cenna i zostanie uwzględniona przy przebudowie miejskiej strony internetowej, co planujemy niebawem.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Olga – Centrum handlowe przy ul. Puckiej

Dzień dobry, kolejne pytanie to pytanie o centrum handlowe, które miało powstać na planowanym przedłużeniu ulicy 12 Marca, za ulicą Pucką. Informacje o inwestycji nagle ucichły, chodzą nawet plotki, że inwestor się wycofał lub przeniósł plany na miejsce byłych szklarni niedaleko skrzyżowania ulicy Puckiej z ulicą Gdańską. Czy to prawda, a jeśli tak, to jakie są tego powody? Czy można prosić o informacje na ten temat?

Szanowna Pani!

Z przykrością muszę odpowiedzieć, że nie mamy informacji, które określają termin realizacji i przedmiot inwestycji w obszarze położonym u zbiegu ulic Puckiej i Długiej. Inwestycja, o którą Pani pyta zlokalizowana jest na gruntach prywatnych.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza różne warianty ich wykorzystania, a zgodność planowanej inwestycji z m.p.z.p. jest sprawdzana podczas procedury wydawania przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie decyzji pozwolenia na budowę. Z uwagi na brak kompetencji w tym zakresie tut. Urząd nie posiada wiedzy na temat prowadzonych postępowań administracyjnych w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Możemy jedynie poinformować, że oba interesujące Panią tereny są w posiadaniu niezależnych od siebie osób. W momencie rozpoczęcia budowy, informacje dotyczące Inwestora, przedmiotu inwestycji i wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę zostaną umieszczone w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej, którą zgodnie z ustawą Prawo budowlane Inwestor zobowiązany jest zamontować na terenie budowy.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Dominika – Opieka przedszkolna

Dzień dobry,

Bardzo proszę o informacje dlaczego nie zorganizowano przetargu dla niepublicznych placówek w celu zapewnienia opieki przedszkolnej dla dzieci skoro SP nr 4 nie ma odpowiednich warunków (m.in brak odpowiednich Sal I brak świetlicy dla dzieci 3-5 letnich) by zapewnić miejsca dla wszystkich chętnych dzieci zgłoszonych w toku rekrutacji na rok 2017/2018…tylko ustalono ze sale Sp nr 4 będą remontowane. Bardzo proszę o uzasadnienie Bo nie rozumiem zasadności kosztów na remont.

Szanowna Pani,

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż nie było konieczności zorganizowania konkursu ofert na dodatkowe miejsca w przedszkolach niepublicznych, albowiem  po przeprowadzeniu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach, która odbywała się w dwóch terminach, zapewniono możliwość do skorzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do ww. oddziałów.

Ponadto informuję, iż pomieszczenia, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie, spełniają wszystkie normy i warunki bezpieczeństwa i są dostosowane do nauczania przedszkolnego. Remont jednego z pomieszczeń oraz łazienek związany jest z większą niż w latach poprzednich liczbą dzieci 6-letnich, rozpoczynających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Z poważaniem/-/ Teresa Kania

Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty

Pytanie: Dominika – System oświaty

Dzień dobry,

W związku z ciągłą rozbudową zabudowy mieszkaniowej miasta i zwiększaniem się liczby mieszkańców Redy bardzo proszę o informacje czy są plany (jeśli tak to jakie) rozbudowy sieci szkół podstawowych,stworzenia przedszkoli publicznych i organizacji przychodni lekarskich na terenie Redy?

Szanowna Pani,

Odpowiadając na zapytanie przesłane w dniu 26 czerwca 2017 r. uprzejmie informuję, iż:

 1. Gmina Miasto Reda nie planuje rozbudowy sieci szkół w Redzie. Nie mniej jednak mając na uwadze zwiększającą się liczbę mieszkańców na najbliższe lata zaplanowano rozbudowę istniejących szkół:
 • w latach 2017/2018 Szkoły Podstawowej nr 2,
 • w roku 2019 Szkoły Podstawowej nr 6,
 • w roku 2020 Szkoły Podstawowej nr 5.
 1. Temat utworzenia od września 2018 r. publicznych przedszkoli będzie przedmiotem analizy i rozważań. Decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta do końca listopada bieżącego roku.
 2. Na terenie Redy funkcjonują cztery Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które
  zaspakajają potrzeby zdrowotne mieszkańców, zatem Gmina nie planuje zmiany organizacji przychodni w Redzie.

 

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty

Pytanie: Łukasz

Dzień dobry,

W Rumi właśnie oddano do użytku deptak pieszo-rowerowy wzdłuż Zagorskiej Strugi. Prośba o informację, czy Reda planuje budowę infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Reda?
Wydaje się, że taki deptak spacerowy byłby doskonałym miejscem rekreacji, dla spacerowiczów, biegaczy czy rowerzystów.

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na poruszoną przez Pana kwestię budowy infrastruktury pieszo – rowerowej w Redzie informuję, że ścieżki rowerowe budowane są w ramach prowadzonej modernizacji ulicy Obwodowej ( I etap na odcinku Kazimierska – Łąkowa w roku ubiegłym, etap II od ul. Łąkowej do ul. Morskiej w roku bieżącym). Na dzień dzisiejszy budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki nie jest planowana.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Mariusz – Ulica Wybickiego

Czy jest szansa na ułożenie chociaż kostki na ulicy Wybickiego (za kościołem św Wojciecha) ? Droga jest wykorzystywana do dojazdu do tego kościoła oraz przez mieszkańców i kurz który się tam unosi z drogi gruntowej praktycznie nie opada. Elewacje, okna, samochody są pokryte grubą warstwą. Dziury w drodze nie pozwalają na normalny przejazd samochodu. Zostało tam już zamontowane oświetlenie uliczne za co jesteśmy wdzięczni, pozostała droga. Proszę o przychylenie się do prośby i choćby zaplanowanie inwestycji.

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na przedstawiony przez Pana problem uprzejmie informujemy, że w budżecie Miasta na rok 2017 nie przewidziano budowy ulicy Wybickiego. W tej sytuacji mieszkańcy mogą złożyć wniosek do budżetu na 2018 rok, którego przyjęcie i realizacja uzależnione są od środków budżetowych. Wnioski do budżetu na rok kolejny są przyjmowane do 15 września. Można również wystąpić do Gminy Miasto Reda z wnioskiem o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców. Wówczas wymagany wkład własny mieszkańców wynosi minimum 25 % wartości zadania. Szczegółowych informacji w sprawie wymienionych wyżej procedur udzieli Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej, tel. 58 678 80 08.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Andrzej – Malowanie pasów na jezdni

Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się do Pana z prośbą o zwrócenie uwagi na firmę Andros ,która wykonuję odnawianie pasów na przejściach dla pieszych tzw. zebry . Nie wiem czy to Pan jako Burmistrz miasta płaci tej firmie za wykonanie w/w prac ,ale to jak wykonuję te prace ta firma to skandal ,farba która jest nakłada na jezdnię po prostu po paru dniach znika.Dla przykładu odnawiano w ubiegłym tygodniu przejścia dla pieszych w rejonie ulicy i osiedla Mariana Buczka a dzisiaj tj 25.05.2017 po nowej farbie praktycznie nie ma śladu .Więc jak to jest czy miasto ma aż tyle pieniędzy na wydawanie pieniędzy ,przecież w skali całego miasta na pewno jest to nie mała suma a firma będzie ciągle odnawiała i kasowała pieniądze,więc proszę się pilnie tym zainteresować – z poważaniem Andrzej

Szanowny Panie!

Dziękujemy za przesłanie informacji. Uprzejmie informuję, że wizja lokalna z dnia 5 czerwca 2017 r. wykazała, że oznakowanie poziome na ul. Buczka jest widoczne. Ponadto informuję, że jest to oznakowanie cienkowarstwowe, które, zgodnie z warunkami umowy, powinno się utrzymać przez 12 miesięcy, a jego stan jest przez Urząd monitorowany na bieżąco.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Tomasz – Ulica Buczka

Mam pytanie odnośnie ulicy Buczka. Czy już wiadomo, jaka będzie zmiana?
Chciałbym zaproponować nadanie tej ulicy imienia księdza infułata Albina Potrackiego, który przez kilkadziesiąt lat był związany z naszym miastem i który zrobił wiele dobrego. Myślę, że w miarę możliwości w danym mieście powinno się honorować osoby, które szczególnie zasłużyły się dla danej społeczności i tak jest w tym przypadku.

Pozdrawiam,
Tomasz

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, że na mocy uchwały nr XXX/321/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 13 czerwca 2017 r. ulica Mariana Buczka będzie nosiła nazwę Marii Konopnickiej. Nazwa ta została zaproponowana przez mieszkańców osiedla – członków Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Miło nam jednocześnie poinformować, że na tej samej sesji Rada Miejska w Redzie podjęła uchwałę nr XXX/319/2017 o nadaniu nazwy Księdza Infułata Albina Potrackiego nowo powstałej ulicy w rejonie Kościoła NMP w Redzie.

Bardzo dziękujemy za wyrażenie opinii w powyższej sprawie.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta

Pytanie: Kasia – Odpady po wycince drzew na działkach prywatnych

Ostatnio na wielu niezabudowanych działkach prywatnych wycięto rosnące tam drzewa. Po tych działaniach pozostały pryzmy usychających gałęzi. Dwumetrowa pryzma sośniny z pewnością nie rozłoży się przez rok. Myślę, że szpeci krajobraz i stanowi zagrożenie pożarowe. Chciałabym wiedzieć, czy można właścicieli działek zobowiązać do uprzątnięcia tych pozostałości.

Szanowna Pani!

Przede wszystkim dziękujemy za zwrócenie uwagi na opisany problem. W odpowiedzi wyjaśniamy, że aktualnie obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda, będący załącznikiem nr 1 do Uchwały nr VIII/86/2015 Redy Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015, (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2142, dalej jako Regulamin), zobowiązuje właścicieli nieruchomości do utrzymania na jej terenie czystości i porządku poprzez m.in. zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w tym regulaminie.

Pracownicy Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu przeprowadzają regularne kontrole w zakresie sposobu gospodarowania odpadami na terenie posesji. Każdorazowe zgłoszenie jest weryfikowane przez pracowników Referatu. W przypadku potwierdzenie faktu nieprzestrzegania w/wym. zapisów Regulaminu są podejmowane działania zmierzające do wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta

Pytanie: Czesław – dotyczy miejskiego parku

Szanowny Panie Burmistrzu, pisze te pytanie w związku z ogłoszonym Budżetem Obywatelskim w Redzie. Czy jest sens stworzenia jakiegoś nowego parku jeśli nie potrafimy lub nie chcemy pielęgnować wybudowanego ładnie położonego Parku Miejskim w Redzie. A to co robimy to jest tylko koszenie trawy kilka razy w roku. Zaczynając od wyjścia od strony ul. Tenisowej zostały posadzone przy ścieżce krzewy które już zdążyły zarosnąć trawą przewyższające ich, dalej stoją smutne uschnięte świerki ( posadzone na podmokłym terenie ?????) oczywiście nie ma komu ich usunąć i nasadzić inne drzewa . Dalej nad rzeczką rosną posadzone wieloletnie kwiaty które kiedyś kwitły ale już też są przerośnięte trawą, ich czas jest policzony i tak można by dużą wyliczać jakie są efekty ( pielęgnacji ???? ) naszego redzkiego parku który był zbudowany dużym kosztem i miał być chlubą naszego miasta Redy. Teraz byłem w Płocku i przechodziłem przez park oczywiście taki nieduży park osiedla Podolszyce, a co zobaczyłem to mnie zaskoczyło ładnie zadbany, krzewy okopane, wypielone pięknie i to jest tylko park osiedlowy. A tak daleko nie szukając to trzeba tylko jechać do Wejherowa i tam właśnie można zobaczyć jak się dba o miejski park co polecam naszym urzędnikom którzy są odpowiedzialni za pielęgnacje parku. Na pewno jest im ciężko wyjść z tak pięknego nowego budynku Urzędu Miasta by sprawdzić jak wygląda nasz park.
Z poważaniem, Czesław.

Szanowny Panie!

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na problem. W odpowiedzi pragniemy wyjaśnić, że wszelkie zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe na terenie parków miejskich wykonywane są zgodnie z harmonogramem, ustalonym z wykonawcą prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych. Obszar parku objęty jest regularną kontrolą i w razie konieczności zlecane są dodatkowe prace. W maju usunięto suche drzewa i krzaki, sadzawki czyszczone są regularnie, piasek na „plaży” jest wymieniany a dosadzenia drzew i krzewów wykonane są sukcesywnie.  Trawa jest koszona siedem razy w sezonie.

Wyjaśnić jednak należy, że z uwagi na położenie parku na terenach zalewowych rzeki Redy, część terenu pozostawiona jest w stanie naturalnym, celem zachowania i wzmocnienia skarp, będących naturalną barierą przed ewentualnym podmywaniem terenów zagospodarowanych. To może wpływać na wrażenia estetyczne, jednak jest konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

/-/ Hanna Janiak

Sekretarz Miasta

Pytanie: Andrzej – Dekomunizacja

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku upływa termin ustawy dekomunizacyjnej. Czy w związku z tym samorząd podjął już jakąś decyzję jeżeli chodzi o zmianę nazwy ulicy Mariana Buczka ? – z poważaniem Andrzej.

Szanowny Panie!

Uprzejmie informujemy, że nazwa ulicy Mariana Buczka zostanie zmieniona na mocy Uchwały Rady Miejskiej, która zostanie podjęta w terminie wskazanym w ustawie. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przesłano do prezesa Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który został upoważniony do przeprowadzenia wśród mieszkańców konsultacji społecznych. Konsultacje odbędą się podczas walnego zgromadzenia członków spółdzielni.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za zainteresowanie sprawami lokalnej społeczności.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Dominika – Opieka przedszkolna 

Witam.
Chciałabym zapytać o oddział przedszkolny (opieka przedszkolna dla trzylatków) w SP nr w Redzie.
Czy będzie możliwość pozostawienia dziecka tylko na cztery godziny? czy kolejne będą płatne i pracujący rodzic będzie mógł odebrać dziecko ok godziny 16/17-ej?

Szanowna Pani!

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż w roku szkolnym 2017/2018 oddział przedszkolny dla 3-latków będzie funkcjonował jedynie w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie (ul. Łąkowa 36/38). Zajęcia w ww. oddziale będą się odbywały w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, więc istnieje możliwość pozostawienia dziecka w oddziale przedszkolnym na 4 godziny dziennie. Zajęcia będą się odbywały według ustalonego planu zajęć, zatem nie możemy zagwarantować, iż danego dnia dziecko będzie można odebrać między godziną 16 a 17. W szkole nie będzie funkcjonowała świetlica dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Do powyższego wyjaśniam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego tylko tym dzieciom, zamieszkałym na jej terenie, które zostały zgłoszone do oddziału przedszkolnego w szkole w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do ww. oddziałów w Szkole Podstawowej nr 4 okazało się, że liczba złożonych wniosków przekracza liczbę miejsc w czterech, dotychczas funkcjonujących oddziałach przedszkolnych. Podjęto zatem decyzję o wyremontowaniu i dostosowaniu jednej z sal do przyjęcia w roku szkolnym 2017/2018 dwóch nowych oddziałów przedszkolnych. W związku z faktem, iż na chwilę obecną szkoła nie dysponuje żadną dodatkową salą, w placówce nie będzie funkcjonowała świetlica dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Jednocześnie pragnę zapewnić, iż w związku z wygaszaniem gimnazjów w ramach reformy ustroju szkolnego i przewidywanym zmniejszeniem liczby oddziałów w Szkole Podstawowej nr 4, tut. organ planuje utworzyć świetlicę dla przedszkolaków od roku szkolnego 2018/2019.

Z poważaniem

/-/ Teresa Kania

Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty

Pytanie: Aleksandra – Kradzież aut

Witam.
W związku z ogromną skalą kradzieży aut w Redzie w ostatnim czasie, głównie Audi (z 30 na 31.03 skradziono znowu Audi spod bloku przy ul. Olimpijskiej 14 w Redzie) zwracam się z zapytaniem czy nie można temu jakoś zapobiec? Może dodatkowe patrole policji w nocy. Są to kradzieże w nocy, głównie nowe osiedla Semeko i Orlexu, z tego co czytałam w Internecie.
Pozdrawiam

Szanowna Pani!

Dziękujemy za nadesłaną informację. Została ona przekazana, celem służbowego wykorzystania, Komendantowi Komisariatu Policji w Redzie. Jednocześnie bardzo Pani dziękujemy za aktywne zainteresowanie sprawami naszego Miasta.

Z poważaniem

/-/ Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Katarzyna – Naprawa ul. Nowowiejskiego

Szanowny Panie,

Ponownie zwracam się z prośbą o wyrównanie ulicy Nowowiejskiego w Redzie. Ostatni raz czyniliście to Państwo po mojej interwencji jesienią 2016 roku. Zauważyłam, że droga jest wyrównywana jedynie po interwencji mieszkańców. Interesuje mnie, czym spowodowana jest ta opieszałość, ponieważ jeszcze kilka lat temu robiliście to Państwo regularnie.
Katarzyna

 

Szanowna Pani!

Dziękujemy za zgłoszenie. Informujemy, że remonty dróg i ulic w Redzie przebiegają wg ustalonego harmonogramu. W okresie zimowym nie prowadzimy profilowania dróg gruntowych, gdyż uniemożliwiają to warunki atmosferyczne.

Bieżące utrzymanie dróg wykonuje się po ustaleniu ich stanu, na podstawie wizji lokalnej w formie cotygodniowych objazdów terenu. Przyjmowane są również zgłoszenia od mieszkańców, realizowane wg kolejności wpływu.

Z poważaniem
Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Dorota- Fatalny stan ulicy Pogodna

Szanowny Panie Burmistrzu, My, mieszkańcy ulicy Pogodnej, zwracamy się z prośbą
o podjęcie niezwłocznych działań związanych z remontem ulicy Pogodnej.
Prośbę swą motywujemy fatalnym stanem przedmiotowej drogi. Ulica Pogodna na całym odcinku jest dziurawa i pełna kolein. Przejazd tą drogą wymaga nadzwyczajnej ostrożności i naraża pojazdy na uszkodzenia zawieszenia, podwozia i karoserii. Szczególnie krytyczny stan nawierzchni ma miejsce w okresie intensywnych opadów oraz w okresie zimowym, latem natomiast potężny kurz unosi się w około. W takich okresach nie jest możliwe dojście do wielu posesji.
Mieszkańcy we własnym zakresie zasypują powstałe dziury i koleiny na ulicy która powinna być przecież remontowana przez gminę Reda. Mamy wrażenie, że zostaliśmy zapomniani przez radnych naszej gminy.
W związku z powyższym liczymy na zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Z poważaniem,

Mieszkańcy ulicy Pogodnej

Szanowna Pani!

Z przykrością informujemy, że budowa ul. Pogodnej nie jest przewidziana w planie inwestycyjnym na rok 2017.

Jedyne, co możemy zrobić, to poprawić stan nawierzchni w ramach planu bieżącego utrzymania dróg, wykonując profilowanie drogi.  Bieżące utrzymanie dróg wykonuje się po ustaleniu ich stanu, na podstawie wizji lokalnej w formie cotygodniowych objazdów terenu. Przyjmowane są również zgłoszenia od mieszkańców, realizowane wg kolejności wpływu.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Bernard – Brak odpowiedzi na proste pytanie

Trzykrotnie 7 i 17 12.2016 i 6.03.2017 r.prosiłem o informację w sprawie drogi prowadzącej do budynku Lutosławskiego 10. Nie otrzymałem odpowiedzi.na e-maile.

Szanowny Panie!

 

Przede wszystkim serdecznie Pana przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi, lecz z powodu usterki informatycznej mieliśmy problem z przekierowaniem korespondencji do właściwych osób. Problem został już rozwiązany.

W odpowiedzi na sygnalizowany przez Pana problem wyjaśniamy, że pod koniec grudnia 2016 r. (tuż przed pojawieniem się mrozów i opadów śniegu), w następstwie telefonicznych zgłoszeń mieszkańców ul. Lutosławskiego została wyrównana.  W okresie zimowym nie prowadzimy profilowania dróg gruntowych, ponieważ jest to niemożliwe. W dniu 15 marca 2017 r., podczas wizji lokalnej na ulicy Lutosławskiego stwierdzono, że nawierzchnia posiada nieznaczne nierówności, które nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Do profilowania dróg przystępujemy sukcesywnie, w kolejności wpływających zgłoszeń, których, jak zawsze o tej porze roku, jest niemało.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Leszek – Remont ulicy Norwida

Jakie są szanse, a jeśli są, to kiedy będzie możliwy remont ulicy Norwida, między ulicami Spokojną a Szkolną / to tylko 120metrów/ ?
Trochę wstyd, by w centrum naszego pięknego miasta był taki zdewastowany kawałeczek ulicy.
A jaki by to był prezent na 50-lecie miasta !!!
Z pozdrowieniami – L.

Szanowny Panie!

Remont odcinka ul. Norwida, między ulicami Spokojną a Szkolną, nie jest ujęty ani w tegorocznym budżecie, ani planie inwestycyjnym. Warunkiem zrealizowania tej inwestycji jest zabezpieczenie w budżecie Miasta kwoty około 210 tys. zł., wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu. Zatem w tym roku nie jest to możliwe.

Proponujemy złożyć w tej sprawie wniosek do budżetu na rok 2018 (co można uczynić np. za pośrednictwem radnego, wnioski są przyjmowane do 15 września), jednak nie stanowi to gwarancji realizacji tej inwestycji.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za zainteresowanie sprawami naszego Miasta.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Danuta – Chodnik przy ul. Obwodowej

Dzień dobry, mam pytanie o naprawę kolejnych odcinków chodnika przy ul. Obwodowej tj. od Łąkowej w kierunku Aqua sfery. Czy i kiedy planowany jest remont?

Szanowna Pani!

Remont chodnika przy ul. Obwodowej, na opisanym przez Panią odcinku, będzie realizowany w tym roku, jako inwestycja pn. „Przebudowa ul. Obwodowej Etap II: budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Obwodowej na odcinku od ul. Łąkowej do ronda ul. Młyńskiej i Morskiej w Redzie”. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy tej inwestycji.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Maciej – Zły stan odcinka ul. Poniatowskiego od Norwida do Obwodowej

Dzień dobry,
Piszę w sprawie złego stanu odcinka ulicy Poniatowskiego od skrzyżowania z ulicą Norwida w kierunku Obwodowej.
Obecnie jest to bardzo nierówna gruntowa droga, którą po deszczach, zwłaszcza wieczorem bardzo ciężko przejść nie brudząc sobie całych butów błotem. Jazda autem też nie jest łatwa ze względu na głębokie dziury. Dodatkowo wjazd od Norwida jest dość wąski – jak na publiczną drogę – ze względu na stojący tam słup z oświetleniem i linią NN.
Docelowo przydałoby się też poprawienie oświetlenia tej drogi, bo obecnie na wysokości numeru 66 po zmierzchu jest bardzo ciemno.
Droga jest tak zapuszczona, że służby odśnieżające do zeszłego roku nie pamiętały o istnieniu tego odcinka ul. Poniatowskiego i o przyjazd pługa trzeba było się upomnieć.
Poza tym ciemności oraz zapuszczenie drogi zachęca niektórych do wywożenia różnego rodzaju śmieci na niezagospodarowany teren pod liniami wysokiego napięcia. Często śmiecą też grupki organizujące sobie alkoholowe libacje na rurach ciepłowniczych na końcu ul. Poniatowskiego (przy Obwodowej).
Chciałbym się dowiedzieć, czy i na kiedy jest planowane wyremontowanie tej drogi? Przy opisywanym odcinku stoją trzy zamieszkane domy. Oprócz mieszkańców tych domów użytkują ja oczywiście służby miejskie.
Utwardzenie tej drogi chociażby płytami betonowymi typu YOMB powinno wyraźnie ułatwić poruszanie się po niej.

Przy okazji chciałbym wspomnieć, że w złym stanie jest też ulica Norwida na odcinku od Szkolnej do Cichej. Czy tu też są jakieś plany remontu?

Pozdrawiam,
Maciej

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pańskie pytanie informujemy, że teren pomiędzy ulicami Poniatowskiego i Norwida jest obecnie przedmiotem uzgodnień projektowych pomiędzy Urzędem Miasta a przedstawicielami inwestora, związanych z lokalizacją na tym terenie prywatnej inwestycji o charakterze usługowym. Projekt zakłada przebudowę wspomnianych wyżej ulic, wraz z utworzeniem wjazdów na teren inwestycji, zarówno od strony ul. Poniatowskiego, jak i ul. Norwida. Przebudowa ulic częściowo leżałaby po stronie inwestora.

Podkreślamy, że prowadząc uzgodnienia projektowe kładziemy szczególny nacisk na komfort
i bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg oraz optymalną organizację ruchu w tym rejonie.

Z poważaniem

Halina Grzeszczuk

Zastępca Burmistrza

Pytanie: Małgorzata – Zapewnienie opieki przedszkolnej dla 3-latków od 01.09.2017

Witam serdecznie,

Bardzo proszę o informację, czy od 01.09.2017 Reda będzie zapewniała bezpłatne wychowanie przedszkolne dla 3-latków? Jeśli tak, proszę o informację, gdzie taka opieka będzie realizowana oraz jak i od kiedy będzie przeprowadzany proces rekrutacji.

Szanowna Pani!

Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty, która wejdzie w życie w dniu 1 września 2017 r., Gmina będzie miała obowiązek zapewnienia warunków do realizacji wychowania przedszkolnego przez dzieci 3 – letnie.

W związku z tym, iż na terenie Redy funkcjonują tylko niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne, Gmina zorganizuje wychowanie przedszkolne dla dzieci 3-letnich w oparciu o oddziały przedszkolne, znajdujące się w publicznych szkołach podstawowych.

W przypadku niewystarczającej liczby miejsc dla wszystkich chętnych w oddziałach przedszkolnych, Burmistrz Miasta przeprowadzi otwarty konkurs ofert na dodatkowe miejsca w przedszkolach, do którego będą mogły przystąpić placówki niepubliczne. Ewentualna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji do szkół i do przedszkoli tj. po 31 marca br.

Jednocześnie informuję, iż prawo do skorzystania z wychowania przedszkolnego będzie miało dziecko 3-letnie, zamieszkałe na terenie Redy, którego rodzic/opiekun prawny złoży w określonym terminie rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole.  Informacja o terminie rekrutacji pojawi się w lutym br. na stronach internetowych szkół, tablicach ogłoszeń w szkołach. Ponadto, w ww. sprawie można kontaktować się z sekretariatami szkół. Lista zawierająca telefony i adresy stron internetowych wszystkich placówek oświatowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Redzie (www.reda.pl → oświata → placówki oświatowe).

 

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Teresa Kania
Doradca Burmistrza ds. Społecznych i Oświaty

Pytanie: Bogdan T-27.

Witam Pana Burmistrza! Chcę podziękować, że po długiej batalii jednak powstało długo oczekiwane przejście na ul. Gniewowskiej – skrzyżowanie z ul. Objazdową. Pozostał mały niedosyt. Owszem czujemy się bezpieczniej przy przechodzeniu w miejscu oznakowanym, jednak kultura kierowców to mimo wszystko oddzielny temat. Myślę, że większą uwagę kierowców na to przejście zwróciłby znak T-27 („AGATKA”). Nie są to duże pieniądze, a można zyskać wiele…

Pozdrawiam

Bogdan

Szanowny Panie!

W imieniu Burmistrza bardzo dziękuję za miłe słowa. Istotnie, ustawienie znaku T-27 w opisanym przez Pana miejscu jest zasadne. Jednak nawet taka drobna – wydawałoby się – czynność jak dodanie przy skrzyżowaniu znaku drogowego wiąże się ze sporządzeniem i zatwierdzeniem projektu zmiany organizacji ruchu, do czego Gmina ma zamiar przystąpić. Tak więc, po zakończeniu wymaganych procedur, wspomniane skrzyżowanie zostanie uzupełnione o znak T-27.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Urszula studnie głębinowe.

Witam
Czy jest szansa, że w najbliższym roku mieszkańcy ul. Obwodowej w Redzie (numery 1-12) będą mogli podłączyć się do wodociągów czy pozostaje nam dalsze korzystanie ze studni głębinowych (w naszym przypadku, tj. mieszkańców zamierzających zbudować dom wykopywanie studni)?

pozdrawiam

Urszula

Szanowna Pani!

Dziękujemy za zainteresowanie sprawami lokalnymi. Informujemy, że jeszcze w tym roku planujemy zakończyć prace nad projektem przebudowy ul. Obwodowej wraz z budową sieci wodociągowej.  Gdy projekt uzyska pozwolenie na budowę, Gmina przystąpi do inwestycji, więc istnieje realna możliwość, że sieć wodociągowa na wspomnianym przez Panią odcinku ul. Obwodowej będzie realizowana w roku przyszłym.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Dorota – Bubel rowerowo-pieszy przy Aqua Centrum

Czy mylące oznakowanie dla pieszych i rowerzystów przy Aqua Centrum zostanie rozwiązane? Obecnie, na ciągu pieszym zastosowano kompilacje znaków C-16 z T-22 i dwukolorową nawierzchnię (szara i czerwona kostka). Taka sytuacja powoduje konflikt pieszych i rowerzystów, gdyż stosując się do obowiązującego ruchu prawostronnego, pieszy poruszający się w stronę Rumi, powinien iść po czerwonej kostce (nie ma na niej znaków poziomych P-23). Jadący rowerzyści, nieznający przepisów, pieklą się, że chodzi im się po ich drodze, a pieszy powinien poruszać się po szarej części. Nigdzie w przepisach o RD nie jest powiedziane, że „szary” to pieszy, a „czerwony” kolor to rower. Czy nie można tam zastosować znaków C-13/C-16 z pionowym podziałem oraz znaków P-23?

Ponadto, źle jest oznaczony przejazd rowerowy/ przejście dla pieszych przy rondzie Młyńska/Obwodowa – jadąc od osiedla Kierowca nie ma informacji poprzez znak D-6b, że jest tam przejście i przejazd, postawiono tam znak D-6 mówiący tylko o przejściu, a jest również przejazd.


Z wyrazami szacunku,
Dorota

Szanowna Pani!

Obecne oznakowanie ciągu pieszego przy Aqua Centrum, pod względem przepisów ruchu drogowego, jest poprawne, dopuszczając na istniejących ciągach drogi ruch zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Na chodnikach nie obowiązuje ruch prawostronny, więc piesi i rowerzyści mogą się bezpiecznie wyminąć, z zachowaniem zasady, że pieszy ma pierwszeństwo (art. 11 ustawy Kodeks drogowy – Prawo o ruchu drogowym).

Na opisanym rondzie Młyńska / Obwodowa / Morska oznakowanie (znaki poziome) rzeczywiście nie odpowiada sytuacji na drodze, w związku z tym Gmina zleci wykonanie nowej organizacji ruchu, uwzględniając wymianę znaków na D-6b.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Dorota – Czyste powietrze dla Pomorza.

Czy są jakieś plany dotyczące projektu Czyste powietrze dla Pomorza.

Dorota

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani pytanie informujemy, że Gmina Miasto Reda opracowała, a Rada Miejska przyjęła, uchwałą nr XXI/202/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. dokument strategiczny pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Redy”. Przedmiotowy dokument opisuje kierunki działań związane z wypełnianiem założeń pakietu klimatyczno-energetycznego prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, planujemy przystąpienie do programu „Czyste Powietrze Pomorza” w kolejnej edycji konkursu. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej urzędu: www.reda.pl , gdyż wszelkie informacje z tym związane będą się tam ukazywać na bieżąco.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Wiesława – Ulica Miodowa w czasie deszczu.

Bardzo proszę przyjechać na ulicę Miodową i zobaczyć jak wygląda w czasie deszczu, mieszkańcy dolnej części ulicy na własny koszt w zeszłym roku naprawili, osoba która nas odwiedzała powiedziała, że może w tym roku coś da się zrobić, po budowie kolejnego domu zostało nawiezione tyle piasku że po pierwszej ulewie w czerwcu woda wlewała się do domu, w tej chwili mamy dyżury, kto pilnuje drogi. Prosimy o pomoc

Wiesława

Szanowna Pani!

Ulewne deszcze spowodowały w Redzie ostatnio wiele szkód, które staramy się na bieżąco usuwać. Na ulicy Miodowej uzupełniono już ubytki nawierzchni, uszkodzone miejsca zasypano, wyrównano i zagęszczono grunt. Prace te wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Plan realizacji utwardzeń tymczasowych zakłada realizację Państwa ulicy w latach 2017 – 2018.
Informujemy jednocześnie o możliwości przyspieszenia realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Redzie nr XLIX/423/2010 z 8 czerwca 2010 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy nr 3/IN/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Aby realizacja inicjatywy była możliwa, udział inicjatora powinien wynosić min. 25%, wysokość dofinansowania ze strony Gminy Miasto Reda uzależniona jest od posiadanych środków. W budżecie na rok 2016 na inicjatywy lokalne zaplanowano środki w wysokości 250 tys. zł brutto. Wnioski są realizowane w kolejności wpływu, do wyczerpania środków w budżecie.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Wiesława – wymaganie utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Chciałabym zapytać czy jest ktoś kto zajmuje się sprawdzaniem i egzekwowaniem czystości co do utrzymywania zwierząt gospodarskich w mieście Reda, mieszkam obok posesji w której trzyma się kury i kaczki, nikt nie przestrzega tam uchwały rady miasta Reda, rozdział 7, fetor wydobywający się z posesji jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców domów obok, zwracanie uwagi nie pomaga, może ktoś przeszedłby się tak po tych ogródkach na obrzeżach miasta po godzinie 12, kiedy od słońca paruje to co jest na podwórku.

Z poważaniem Wiesława

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na pytanie, zadane przez Panią za pośrednictwem strony internetowej tut. Urzędu w dniu 11 lipca 2016 roku, dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich w mieście Reda, w szczególności kur i kaczek, uprzejmie dziękuję na zwrócenie uwagi na opisaną sytuację.

Istotnie, aktualnie obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Reda, będący załącznikiem nr 1 do Uchwały nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 17 czerwca 2015, (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 2142, zwany dalej Regulaminem), reguluje powyższą kwestię w ten sposób, że trzymanie na terenie nieruchomości ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.) i królików jest dopuszczalne z zapewnieniem odległości nie mniejszej niż 5 m od granicy posesji. Osoba prowadząca taką hodowlę jest zobowiązana zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości, oraz zagwarantować – wobec osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich – brak uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne czynniki, a także przestrzegać zasad sanitarno-higienicznych.
Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez pracowników Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu. W przypadku potwierdzenia faktu nieprzestrzegania w/wym. zapisów Regulaminu, podejmuje się działania zmierzające do wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa.

Prosimy zatem, aby takie zgłoszenie było – w miarę możliwości – precyzyjne, a w szczególności określało konkretne miejsce oraz sposób nieprzestrzegania Regulaminu. To umożliwi pracownikom Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu jego skuteczną weryfikację i ewentualne podjęcie dalszych kroków.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Katarzyna – ul. Nowowiejskiego.

Szanowny Panie,

Proszę o informację w jakim terminie w tym roku zamierzacie Państwo wyrównać nawierzchnię drogową ( piaskową) na ul. Nowowiejskiego w Redzie. Pragnę przypomnieć, że w latach ubiegłych nawierzchnia naszej ulicy była systematycznie wyrównywana przez koparkę. Zaprzestaliście Państwo w momencie , gdy sąsiednia ulica Chopina została wyłożona kostką.

Jednocześnie podkreślę, że po obfitych opadach deszczu, jakie nastąpiły w ostatnim czasie dziury na drodze mogą spowodować uszkodzenie samochodów.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani e-mail z dnia 17 czerwca b.r. informuję, że prace związane z naprawą nawierzchni dróg i ulic podejmujemy w wyniku objazdu służb technicznych, odpowiedzialnych za utrzymania dróg oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców miasta. W bieżącym roku nawierzchnia ul. Nowowiejskiego była już wyrównywana, lecz oczywiście w związku z sygnałem od Pani, w dniu 21 czerwca b.r. została przeprowadzona wizja lokalna i w przeciągu najbliższego tygodnia przystąpimy do naprawy drogi.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Łukasz – Studium zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Moście Błota

Chciałbym się dowiedzieć kiedy zostanie uchwalone studium zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Moście Błota? Są to piękne tereny w rejonach w kierunku których Reda może się rozwijać, a jak na razie wszelkie próby rozbudowy są wstrzymane. Wynika to z braku infrastruktury wod-kan, ale z tego co mi wiadomo PEWiK ma już na ten cel przeznaczone fundusze.

Pozdrawiam,
Przyszły mieszkaniec Redy,
Łukasz

Szanowny Panie!

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Reda, obejmujące obszar Moście Błota, zatwierdzone zostało uchwałą nr III/24/2014 Rady Miejskiej w Redzie w dniu 17 grudnia 2014 roku. W oparciu o ustalenia zawarte w studium, Gmina Miasto Reda przystąpiła do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 6 (dawniej Moście Błota), w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/376/2013 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26.06.2013r., zmienioną następnie uchwałą nr LII/530/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 08.10.2014r. Obecnie trwają przygotowania do uzgodnienia projektu planu miejscowego. Po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień i opinii, projekt planu wyłożony będzie do publicznego wglądu.

W obrębie Moście Błota w większości występują niezabudowane tereny rolnicze z uwagi na trudne uwarunkowania. Są to tereny hydrogeniczne, intensywnie zmeliorowane. Obszar ten w części objęty jest ochroną z uwagi na lokalizację ujęcia wody podziemnej „Reda”. Z uwagi na takie położenie, istniejące w niedalekim sąsiedztwie domy jednorodzinne (pomimo lokalizacji poza strefami ochronnymi) wymagają wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa), z bezwzględnym nakazem likwidacji istniejących indywidualnych ujęć wody i zbiorników na nieczystości (tzw. szamb). Przez obszar Mościch Błot przebiegają dwa kanały melioracyjne: Kanał Połchowski i Kanał Łyski wraz z siecią rowów melioracji szczegółowych, które na całym obszarze pełnią istotną rolę w kwestii regulacji stosunków wodnych. Tereny te powinny zostać zachowane jako bezinwestycyjne. Ponadto na obszarze tym występują niekorzystne warunki gruntowo-wodne dla posadowienia budynków – zalegające organiczne torfy, płytko występująca woda gruntowa oraz znaczne obszary okresowo podmokłe o ograniczonych możliwościach chłonnych.

Obowiązujące Studium wyznacza tereny wyłączone z zabudowy i są to m.in. tereny zagrożeń przyrodniczych, czyli obszary zagrożenia powodziowego, podtapiane, zmeliorowane. Obszar Mościch Błot prawie w całości zagrożony jest okresowym podtapianiem w czasie roztopów lub długotrwałych, intensywnych opadów deszczu. Na obszarze tym występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Na terenach podmokłych, określonych w ekofizjografii jako kompleksy rolniczo – ekologiczne (poza obszarami zainwestowanymi wraz z bezpośrednim otoczeniem), wprowadza się zakaz zabudowy z nastawieniem na rewaloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej i stymulowanie wzrostu bioróżnorodności (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Woj. Pom. z dnia 28 kwietnia 2010 r. – Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80 poz. 1455 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu woj. pomorskiego).

Cały obszar Moście Błota znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 110; gdzie z uwagi na brak gruntów nieprzepuszczalnych, chroniących warstwę wodonośną przed zanieczyszczeniem, na obszarze GZWP Nr 110, postulowane jest:

 • zachowanie maksymalnej powierzchni torfów, ze względu na duże właściwości chłonne,
 • wyprzedzające (przed zainwestowaniem terenu) wykonanie uzbrojenia terenu (w tym przede wszystkim kanalizacji deszczowej),
 • odtworzenie lub utworzenie nowej sieci rowów i kanałów (wraz z obwałowaniami), przejmującej zrzut wód z kanalizacji deszczowej,
 • nie lokalizowanie na tym terenie obiektów zagrażających środowisku lub pogarszającym jego stan,
 • wprowadzenie zakazu składowania i gromadzenia na powierzchni nasypów gruzu,
 • zachowanie dużych powierzchni terenów zielonych.

PEWIK Gdynia informuje, że realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Mościch Błot, umieszczona została w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2018, jednak wymaga ze strony Gminy Miasto Reda wyprzedzającego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, uzyskania na własność terenów pasów drogowych, w których plan miejscowy przewiduje budowę infrastruktury technicznej oraz opracowania koncepcji układu drogowego lub projektu drogowego obejmującego uzbrojenie wodociągowo-kanalizacyjne. Wszystkie te zadania siłą rzeczy muszą być rozłożone w czasie, z uwagi na długotrwałe procedury, określone obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem
Iwona Kocińska
Kierownik Referatu Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta w Redzie


Pytanie: Jarosław – Stan techniczny ul. Rzecznej i Zbożowej

Chcę zapytać czy stan techniczny ulic Rzecznej i Zbożowej jest znany osobom odpowiedzialnym za ich utrzymani. Powstałe po zimie dziury w nawierzchni zatykane kruszywem z cegły to jakaś nowa technologia ? Chodnik , a właściwie to wspomnienie które tam pozostało też chyba nikogo nie interesuje? Kiedy ta część miasta doczeka się poprawy/naprawy ?

Pozdrawiam, czekam na odpowiedź.
Jarosław

Szanowny Panie!

Opisany w Pańskim mailu stan techniczny ulic Rzecznej i Zbożowej jest nam dobrze znany. W najbliższym czasie Gmina przystąpi do opracowywania projektu budowlanego przebudowy ulicy Rzecznej – od mostu do ul. Wejherowskiej. Do tego czasu wykonujemy remonty cząstkowe ulicy, starając się doraźnie zabezpieczyć miejsca w najgorszym stanie.

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: DOROTA – linia autobusu nr 9

Szanowny Panie Burmistrzu

Liczba mieszkańców Rekowa dolnego zwiększyła się w ostatnich latach radykalnie i dalej rośnie.
Dlaczego nikt nie myśli aby zmienić rozkład autobusu linii nr 9. Rozkład który jest w tej chwili to jakiś koszmar, co drugi autobus kończy bieg na pętli autobusowej Ciechocino.

Mieszkańcy muszą pokonywać kawał drogi na pieszo do domu i szczerze mają już dość tej kuriozalnej sytuacji.

Niezbędne jest przedłużenie każdego kursu autobusu do przystanku Rekowo.

Proszę o ustosunkowanie się do mojego zapytania.

Z poważaniem,
DOROTA

Szanowna Pani!

Samorząd Miasta Redy zdaje sobie sprawę, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości i częstotliwości autobusów tym bardziej, że Reda się rozwija. Mając świadomość zwiększonych oczekiwań mieszkańców i konieczności podjęcia odpowiednich działań, sukcesywnie rozszerzamy sieć komunikacji miejskiej, czego przykładem jest chociażby uruchomienie w styczniu 2015 linii nr 17.

Na terenie Redy funkcjonuje obecnie dwóch przewoźników, są to: ZKM Gdynia dla linii „J” oraz MZK w Wejherowie dla linii pozostałych. Pomimo tego, że koszty organizacji przewozu ponosi Gmina (w tym roku budżetowym jest to około 1 700 tys. zł.), nie możemy sami zmienić rozkładów jazdy.

W kwietniu br. odbyło się robocze spotkanie władz miasta i przedstawicieli Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie, na którym omawiano konieczność korekty rozkładów jazdy, w tym również w obrębie Rekowa. MZK zobowiązał się do przygotowania symulacji ewentualnych zmian, co będzie podstawą dalszych analiz. O postępach w sprawie i wszelkich, idących za tym zmianach będziemy informować mieszkańców, m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.reda.pl oraz miejskiego Biuletynu.

Z poważaniem
Z upoważnienia Burmistrza,
Hanna Janiak
Sekretarz Miasta Redy


Pytanie: Henryk – porozbiórkowe śmieci na ulicy Bukowej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Kilka dni temu na ul. Bukową wysypano kolejną porcję przemielonych porozbiórkowych śmieci. To coś, co zalega na naszej ulicy zawiera w sobie potłuczone szkło, zmieloną zaprawę wapienną.itp. Dodatkowo świetnie komponuje się z poprzednio wysypanym przemiałem, w którym dużą część stanowił styropian. Poprzednio tylko resztki styropianu fruwały w powietrzu przy lada podmuchu wiatru a po deszczu grzęźliśmy w kilkucentymetrowym błocie. Teraz nawet bardzo wolno jadący pojazd podnosi tumany kurzu z ulicy. Pył jest wszechobecny. Kiedy te śmieci zostaną zebrane z ulicy i usunięte w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska? Kto za ten poroniony pomysł odpowiada? Sprawą zamierzam zainteresować służby ochrony środowiska.

Z poważaniem,
Henryk

Szanowny Panie!

Informuję, że po otrzymanym od Pana sygnale w sprawie przemielonych odpadów porozbiórkowych na ulicy Bukowej została tam zorganizowana wizja lokalna. Po przeprowadzeniu dokładnych oględzin nie stwierdzono ponadnormatywnych zanieczyszczeń kruszywa, użytego do utwardzenia nawierzchni. W każdym kruszywie tego typu, będącym produktem recyklingu, mogą wystąpić drobne kawałki materiału technologicznie niejednorodnego. Jednak możemy zapewnić, że nawierzchnia ulicy Bukowej jest wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i nie przekracza żadnych norm, nie będąc jednocześnie zagrożeniem dla środowiska.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Magdalena: Grzegorz – Szczepionka przeciw (HPV) rakowi szyjki macicy – czy potrzebna?

Dzień dobry,
W związku z realizowanym przez Miasto programem „przeciwdziałania rakowi szyjki macicy” oraz co raz częstszymi przypadkami rezygnacji z ww. szczepienia, chciałabym zapytać, czy analizowano jakie faktycznie będzie zainteresowanie tym szczepieniem. Szczepionka przeciw HPV nie została dostatecznie przetestowana, nie udowodniono skuteczności tej szczepionki, powikłania poszczepienne mogą być bardzo poważne (paraliż, napady padaczki, zgon) oraz nie są znane długofalowe skutki zastosowania szczepionki. Nie zamierzam szczepić mojej 12-letniej córki. Nie wątpię w Państwa dobre intencje, ale należałoby najpierw przeprowadzić rekonesans, jakie zainteresowanie będzie tą szczepionką zanim wydamy publiczne pieniądze?

Pozdrawiam,
Magdalena

Odnosząc się do Pani zapytania dotyczącego gminnego programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, na wstępie chciałabym poinformować, iż szczepienia przeciwko wirusowi HPV, który jest bezpośrednią przyczyną rozwoju raka szyjki macicy, nie były i nie są finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia ani NFZ.

Z uwagi na wysokie koszty szczepionki, po szczegółowym przeanalizowaniu zgłaszanych wniosków w w/w sprawie oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina Miasto Reda podjęła decyzję o przystąpieniu do w/w programu.

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2009 r. Rada Miejska w Redzie przyjęła do realizacji program zdrowotny pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009 – 2014”. Wykonanie uchwały zostało powierzone Burmistrzowi Miasta Redy. W związku z tym, iż zainteresowanie szczepieniami było bardzo duże (ze szczepień korzystało co roku około 80 % uprawnionych) 18 września 2013 r. Rada Miejska w Redzie, uchwałą nr XXXVIII/404/2013, wydłużyła czas realizacji programu do 2017 roku.

Na marginesie chciałabym wskazać, iż przed wprowadzeniem na rynek szczepionki są poddawane rygorystycznej ocenie w badaniach klinicznych przez wiele lat.
Szczepionki zwykle są przeznaczone dla całych wybranych grup wiekowych zdrowej populacji, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Z tego powodu wymagania co do ich bezpieczeństwa stosowania są zaostrzone. Szczepionki są rekomendowane przez instytucje zajmujące się zdrowiem m.in. przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Polskie Towarzystwo Pediatryczne. W chwili obecnej podobne programy szczepień realizowane są w 150 gminach w Polsce.

Ponadto pragnę zauważyć, że szczepienie jest dobrowolne i ma Pani pełne prawo do zadecydowania o zaszczepieniu swojego dziecka.

Pełna informacja o programie przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Reda dostępna jest na stronie internetowej tut. Urzędu – www.reda.pl (w stopce strony →HPV).

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Teresa Kania
Doradca ds. Społecznych i Oświaty


Pytanie: Grzegorz – Zakaz wjazdu

Witam
Proszę mi odpowiedzieć na pytanie…dlaczego ulica Brzozowa od al.Lipowej do skrzyżowania z ulicami (Modrzewiowa, Jesionowa) posiada znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach dla kierowców którzy nie są mieszkańcami Redy? Czy jest to droga prywatna czy droga opłacana przez podatników? Proszę wskazać przepis prawny który pozwala na segregację ludzi na tych lepszych z Redy i tych gorszych. Czy może mieszka tam jakaś ważna osobistość która sobie tak zażyczyła? Pytałem panów policjantów nagminnie kontrolujących ten odcinek drogi dlaczego tak jest….powiedzieli, że nie mają zielonego pojęcia i pokazali gest który oznacza że jest to durne. Proszę odpowiedzieć na moje pytania i nie kasować go ‚przypadkiem’ Sprawę i tak zgłoszę w najbliższym czasie do odpowiednich instytucji.

Pozdrawiam,
Grzegorz

Szanowny Panie!

Ulica Brzozowa, od Al. Lipowej do ul. Wiejskiej, decyzją Burmistrza, w uzgodnieniu z komisją Prawna i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Redzie będzie pozbawiona znaku B1.

Obecnie projekt zmiany organizacji ruchu znajduje się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji znaki B1 zostaną usunięte.

Z poważaniem,
Z upoważnienia Burmistrza
Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza Miasta Redy