XXXVI sesja Rady Miejskiej w Redzie

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842), Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXVI sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Nowości

WYKAZ GN.27.2021 WYKAZ GN.27.2021
WYKAZ GN.26.2021 WYKAZ GN.26.2021