Redzkie żłobki i kluby dziecięce zawiesiły działalność

W związku z Zarządzeniem nr OK.8.2020 Burmistrza Miasta Redy z dnia 12 marca 2020 r., zawiesza się do odwołania działalność klubów dziecięcych i żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Reda.

 

Nowości