Zaznacz stronę

ZMIANY W UDZIELANIU NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

13-03-2020 | Aktualności, Koronawirus - Informacje

Na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości konieczne jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnych porad prawnych i bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z powyższym od dnia 13 marca br. do odwołania zawiesza się udzielanie porad osobiście i organizuje się udzielanie pomocy prawnej telefonicznie, bądź w inny sposób za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawartych we wniosku Ministerstwa.

 Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa do Starostwa Powiatowego wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wniosek składa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. e-mail, list, fax itp.

Wniosek jest dostępny na stronie: www.powiatwejherowski.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie BIP: www.bip.powiatwejherowski.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna.

Osoby już umówione proszone są o pilny kontakt od poniedziałku do piątku
w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37.

wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc

wniosek—zgloszenie-porady-na-odleglosc—koronawirus

Skip to content