INFORMACJA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Minister Edukacji Narodowej poinformował o przedłużeniu zawieszenia zajęć w szkołach i w przedszkolach do dnia 24 maja 2020 r. Ponadto zamknięte będą żłobki, kluby dziecięce, a dzienni opiekunowie nie będą prowadzili działalności.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.

Nowości