INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW DOMOWYCH Z MIEJSC OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

W związku z mogącymi pojawiać się wątpliwościami dotyczącymi postępowania z odpadami z gospodarstw domowych objętych kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19, informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny w sposób jednoznaczny każe traktować takie odpady jak normalne odpady komunalne.

Kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

pismo GIS

Informacja o odpadach (w zw. z COVID-19)

Nowości

ZŁOTE GODY 2021 ZŁOTE GODY 2021