Zaznacz stronę

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

20-03-2020 | Aktualności, Programy profilaktyczne

Załącznik do Zarządzenia Nr OK.10.2020

Burmistrza Miasta Redy

 z dnia 19 marca 2020

 

Dotacje

dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zadanie 1. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz terapii rodzin z problemami alkoholowymi.

 

Lp. Nazwa podmiotu/organizacji pozarządowej Tytuł zadania kwota przyznana
1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Spotkanie Integracyjno-Kulturalne 6 000
2 Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski Odpoczynek i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii 3 000
3 Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zwiększenie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców Miasta Reda w 2020 roku 19 800

Zadanie 2.  Wpieranie działań  na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwości realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci z terenu Gminy Miasto Reda.

 

Lp. Nazwa podmiotu/organizacji pozarządowej Tytuł zadania kwota przyznana
1 Miejski Klub Sportowy „Orlęta” Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwość realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez młodzież i dzieci z terenu Gminy miasto Reda. 37 000
2 Akademia Piłkarska „Jedynka Reda” Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwość realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez młodzież i dzieci z terenu Gminy miasto Reda 21 000
3 Towarzystwo Przyjaciół Sportu „Celtic” Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez możliwość realizacji swoich pasji w zakresie kultury, sztuki, nauki i sportu jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego poprzez młodzież i dzieci z terenu Gminy miasto Reda 3 850
4 Klub Sportowy Błyskawica Reda-Rekowo

 

Festyn sportowo-rekreacyjny, zajęcia sportowe oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 29 000
5 Yacht Club Rewa

 

Redzka Piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją i kuźnią charakteru 8 850
6 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Reda Poprzez sport przeciwdziałamy alkoholizmowi 45 000
7 Towarzystwo Kulturalno-Sportowe przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie „TKS Reda-Ciechocino Akademia czasu wolnego czyli na festynie, w kinie i w teatrze 3 000
8 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia Rodzinne harcowanie – druga edycja

 

11 000
9 Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego Trenuj siatkówkę z Mistrzami Danielem Plińskim i Marcinem Wika 23 000
10 Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Wspólnie do celu – Aktywni i Kreatywni 8 000
11 Parafia pw. Św. Wojciecha Festyn dla dzieci i młodzieży 3 000
12 Fundacja Uśmiech Dziecka Sportowa Jedyneczka Aktywność fizyczna dla dzieci oraz rodziców 14 000
13 Polski Związek Wędkarski,     Okręg w Gdańsku Realizacja pasji dzieci i młodzieży w zakresie sportu wędkarskiego 3 000
14 Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Redzka Szóstka” Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą teatralną 6 300

Zadanie 3. Wspieranie działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności
przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Reda.

    

Lp. Nazwa podmiotu/organizacji pozarządowej Tytuł zadania kwota przyznana
1 Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Obóz w Karkonoszach 6 000
2 Akademia Piłkarska Jedynka Reda Obóz Sportowy w Białym Dunajcu 2 000
3 Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy Organizacja kolonii, zajęć sportowych, propagujące zdrowy tryb życia 6 000
4 Yacht Club Rewa Wakacje pod żaglami 5 000
5 Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego Siatkarskie wakacje z Mistrzami

 

5 000
6 Parafia pw. Św. Antoniego Padewskiego Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Redy 5 000
7 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia Reprezentacja Redzkich Harcerzy na Międzynarodowy Zlot „Intercamp” 6 000
Skip to content