Apel Polskiej Grupy Farmaceutycznej

„W obliczu panującej sytuacji potrzebujemy każdych rąk do pracy na terenie całej Polski!” – z takim apelem do rozpowszechnienia zwróciła się do Związku Miast Polskich Polska Grupa Farmaceutyczna. Reda, jako miasto członkowskie ZMP, przyłącza się do akcji informacyjnej, aby zapewnić utrzymanie ciągłości dostaw lekarstw dla milionów Polaków. Szczegóły na stronie www.potrzebujemyciebie.pl.

Nowości

ZŁOTE GODY 2021 ZŁOTE GODY 2021