WYKAZ GN.39.2019

Załącznik do Zarządzenia nr GN.39.2019 Burmistrza  Miasta Redy z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży.

Nowości