WYKAZ – GN.16.2019

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GN.16.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 23 maja 2019 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Redy przeznaczonych do zamiany.

Nowości