E – DOWÓD PRZERWA TECHNICZNA W DZIAŁANIU REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

W związku z wdrożeniem od 4️ marca br. nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Ministerstwo Cyfryzacji zaplanowało przerwy techniczne, w tym przerwę w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.
Powyższe skutkować będzie czasowym wyłączeniem od 27 lutego br. możliwości wnioskowania o dowód osobisty przez Internet.

W piątek 1️ marca 2019 r. w Urzędzie Miasta w Redzie w pokoju nr 2, można dokonać osobistego złożenia wniosku oraz odbioru dowodu osobistego, najpóźniej do godz. 11:30.

Usługa zostanie ponownie włączona 4️ marca 2019 r.

Nowości

WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019