e-dowód NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 roku

Od 4 marca 2019 roku możemy wyrobić dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód). Będzie to bezpłatne i bezpieczne narzędzie do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Od dotychczasowych dokumentów będzie go odróżniał  wewnętrzny chip, w którego pamięci zapisane będą nasze imię, nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo oraz kolorowe zdjęcie biometryczne.  Dla osób, które będą chciały z tego korzystać, w pamięci dowodu zostanie zakodowany elektroniczny podpis osobisty.

Korzystanie z warstwy elektronicznej e-dowodu nie jest obowiązkowe. W razie braku zgody na uruchomienie chipa, nowy dowód będzie działał identycznie jak obecny, co znaczy, że znajdujące się na nim dane wystarczą do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa jego posiadacza oraz do przekraczania granic niektórych państw.

Jeżeli stary dowód osobisty jest jeszcze ważny, nie trzeba wymieniać go na e-dowód. Dowód osobisty wymieniamy dopiero, gdy kończy się jego dziesięcioletni okres ważności. Oczywiście, jeżeli chcemy wcześniej korzystać z dokumentu z chipem, np. ze względu na podpis osobisty, można złożyć wniosek wcześniej. Wyrobienie nowego e-dowodu jest bezpłatne. Wyrobienie nowych dowodów odbywa się według tych samych procedur, co do tej pory, należy złożyć wniosek wraz ze zdjęciem.

Nowości

FAMILY CUP 2020 FAMILY CUP 2020
WYKAZ GN.9.2020 WYKAZ GN.9.2020