Zmiana zasad przystąpienia do projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii”

Zmiana zasad przystąpienia do projektu pn. ,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’ oraz ,,Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’

Zmiana zasad przystąpienia do projektu polega na umożliwieniu uczestnikom dokonania modyfikacji list instalacji lub rezygnacje z projektu.

Pisemną rezygnację z udziału w projekcie należy złożyć do dnia 30.11.2018 r.

kliknij – ZASADY I TRYB PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU

Nowości

WYKAZ GN.20.2019 WYKAZ GN.20.2019
WYKAZ GN.19.2019 WYKAZ GN.19.2019