WYKAZ

Załącznik do Zarządzenia Nr GN.33.2018 Burmistrza Miasta Redy z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do sprzedaży

Nowości