Zaznacz stronę

!!! KONSULTACJE !!! UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE !!!

06-12-2018 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) ,
od dnia 11 grudnia 2018 r.

Uwaga organizacje pozarządowe!

Od dnia 11 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie o zmianie uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

PROJEKT UCHWAŁY

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały prosimy wysyłać na adres: szkolnictwo@reda.pl do dnia 14 grudnia 2018 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Piotr Grzymkowski –  Kierownik Referatu Oświaty i  Spraw Społecznych, tel. 58 738-60-64.

Skip to content