Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie nauki pływania dla uczniów klas II Szkół Podstawowych z terenu Miasta Reda.

OGŁOSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nowości

WYKAZ GN.20.2019 WYKAZ GN.20.2019
WYKAZ GN.19.2019 WYKAZ GN.19.2019