XXXII Sesja Rady Miejskiej w Redzie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie na podstawie § 19 ust. 2  pkt. 2   Statutu Gminy Miasto Reda zwołuje XXXII sesję  Rady Miejskiej w Redzie. Sesja odbędzie się dnia  30 czerwca (piatek) 2017 r.   o godz. 7.30  w sali obrad  Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Proponowany prządek obrad: XXXII sesja Rady Miejskiej

Nowości