UWAGA – ptasia grypa – Apel do hodowców ptactwa

Uprzejmie informujemy, że Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa zakazy i nakazy postępowania  przy hodowli ptactwa, w tym w zakresie dotyczącym chowu domowego kur, gęsi, kaczek.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Apel do hodowców drobiu

Nowości