Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020