Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nowości

VII Redzki Bieg VII Redzki Bieg