Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2017 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OFERTA  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (edytowalna)

Nowości

(bez tytułu)
Głosujemy na BO Głosujemy na BO
PRZETARG PRZETARG
WYKAZ WYKAZ
REDA na falach! REDA na falach!