Inauguracja nowego roku szkolnego

Po wakacjach uczniowie i nauczyciele wracają do zreformowanych szkół –stopniowo wygaszane są  gimnazja, a szkoły podstawowe będą ośmioletnie. W Redzie zainaugurowano rok szkolny w sześciu szkołach podstawowych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

tekst i zdjęcia: Michał Kaczmarek

 

Nowości