Zaznacz stronę

Projekt pn. „WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA KASZUBACH”

05-09-2017 | Aktualności

Adresowany jest do osób powyżej 30 roku życia,  pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego lub kartuskiego i należących do co najmniej jednej z grup – czyli:

 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie średnie wykształcenie).

Uwaga: z wyłączeniem osób, które posiadały działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Oferta projektu :

 • dotacja inwestycyjna w kwocie 19 350 zł;
 • finansowe wsparcie pomostowe 1 850 zł (przez 6 miesięcy);
 • szkolenia;
 • doradztwo w zakresie tworzenia biznes planu;
 • pomostowe wsparcie doradczo – szkoleniowe.

 Ponadto wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym

z możliwościami wsparcia finansowego ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkań m.in.:

 • Możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – (Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa)
 • Jak napisać dobry biznesplan?
 • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy
 • Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą –  Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie”
 • Formalne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Spotkania odbędą się w punktach rekrutacji:

 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie, tel. 58 572 95 83;
  ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo;
  Spotkanie informacyjne dnia 11.09.2017 r. o godz. 10.00
 • Spółdzielnia Socjalna Pasja w Kartuzach, tel. 791 431 655;
  ul. Mściwoja II 28A, 83-300 Kartuzy;
  Spotkanie informacyjne dnia 14.09.2017 r. o godz. 10.00
 • Starostwo Powiatowe w Pucku, tel. 58 673 41 94
  ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck;
  Spotkanie informacyjne dnia 15.09.2017 r. o godz. 10.00

Więcej informacji na stronie: http://www.powiat.wejherowo.pl/ w zakładce: -PROJEKT pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” – Ruszają dotacje!

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowany jest w partnerstwie przez: Powiat Wejherowski, Powiat Pucki, Powiat Kartuski oraz Spółdzielnię Socjalną „Pasja”.

Skip to content