Będą lepsze nawierzchnie

W dniu dzisiejszym, 15 września, zastępca burmistrza Halina Grzeszczuk podpisała w imieniu Gminy Miasto Reda umowę na wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy Gniewowskiej w Redzie oraz na fragmencie ulicy Brzozowej, Rzecznej i na części ulicy Jarej.Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o. i Bituminium Sp. z o.o. z Lini. Prace powinny się zakończyć do 30 listopada 2017 r. W czasie realizacji robót będzie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu i należy liczyć się z utrudnieniami, za co przepraszamy. W imieniu Wykonawcy umowę podpisywał pan Jacek Wicki.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020