Rejestr działalności regulowanej

„Rejestr działalności regulowanej prowadzi Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki”

mający siedzibę z siedzibą

ul. Konwaliowa 1

81-651 Gdynia-Witomino
http://www.kzg.pl/index.php/index.php/gospodarka_odpadami,rejestr_dzialalnosci_regulowanej

Nowości

(brak tytułu)
WYKAZ GN.34.2019 WYKAZ GN.34.2019
Redzianie! Do urn! Redzianie! Do urn!
WYKAZ GN.33.2019 WYKAZ GN.33.2019