Rejestr działalności regulowanej

„Rejestr działalności regulowanej prowadzi Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki”

mający siedzibę z siedzibą

ul. Konwaliowa 1

81-651 Gdynia-Witomino
http://www.kzg.pl/index.php/index.php/gospodarka_odpadami,rejestr_dzialalnosci_regulowanej

Nowości

WYKAZ GN.12.2019 WYKAZ GN.12.2019
WYKAZ GN.13.2019 WYKAZ GN.13.2019
WYKAZ GN.11.2019 WYKAZ GN.11.2019
KOMUNIKAT KOMUNIKAT
STRAJK W SZKOŁACH STRAJK W SZKOŁACH
WYKAZ – GN.9.2019 WYKAZ – GN.9.2019
WYKAZ – GN.8.2019 WYKAZ – GN.8.2019