I N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz niżej opisanych nieruchomości:

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat położone w Redzie przy ulicach:

  1. Gniewowskiej obręb 1, stanowiąca część działki nr 417/14 o pow. 1 m2,
  2. Brzozowej obręb 2, stanowiąca część działki nr 327/109 o pow. 1 m2,
  3. Brzozowej obręb 2, stanowiąca część działki nr 327/105 o pow.1 m2,
  4. 12-go Marca obręb 2, stanowiąca część działki nr 128/87 o pow. 1 m2,
  5. Parkowej obręb 2, stanowiąca część działki nr 337/10 o pow.1 m2,
  6. Jodłowej obręb 2, stanowiącej część działki nr 340/14 o pow.1 m2,
  7. Sosnowej obręb 5, stanowiącej część działki nr 311/1 o pow.1 m2,
  8. Mickiewicza obręb 1, stanowiącej część działki nr 506/9 o pow. 1 m2,
  9. Polnej obręb 2, stanowiącej część działki nr 1391/9 o pow. 1 m2,

z przeznaczeniem na usytuowanie pojemników na odzież używaną.

Informacji o powyższym udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203, tel. 58 678 80 13 lub 58 678 80 14.

www.reda.pl

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020