Wnioski o przyznanie nagród Burmistrza

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż do dnia 31 marca 2015 r. można składać w tut. Urzędzie wnioski o przyznanie nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2014 r.

Regulamin  Wzór wniosku

Nowości