STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA REDY – STUDENCI

Miejska Komisja Stypendialna przyznała jednorazowe stypendia za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne studentom zamieszkałym w Redzie. Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi w dniu  13 października 2015 r. o godzinie 15.30 w sali Miejskiego Domu Kultury w Redzie

Stypendia naukowe Burmistrza Miasta Redy otrzymali:

  1. Adam Dzionk
  2. Paweł Majchrzak

Stypendia sportowe Burmistrza Miasta Redy otrzymała:

  1. Karolina Konkel

Stypendium artystyczne Burmistrza Miasta Redy otrzymała:

  1. Katarzyna Drewek

 

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku