STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA REDY

Burmistrza Miasta Redy informuje, iż w terminie od 1 do 8 września 2015 r. w Urzędzie Miasta w Redzie (ul. Gdańska 33) można składać wnioski o stypendium Burmistrza Miasta Redy za wybitne wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w roku szkolnym/akademickim 2014/2015. Stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ich absolwentom i studentom, którzy są mieszkańcami Redy. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.500,- zł.

Wnioski na stypendium można pobrać w Urzędzie Miasta w Redzie (pokój nr 7) oraz ze strony internetowej Urzędu Miasta – www.reda.pl.

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku