Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert

Przedstawiamy rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

rozstrzygnięcie

 

Nowości