Zaznacz stronę

KWESTA NA FUNDUSZ PAPIESKI 2015

02-11-2015 | Aktualności

„DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA – TEGOROCZNA KWESTA NA FUNDUSZ PAPIESKI”.

Jak co roku uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie, której patronem jest Papież Jan Paweł II, zaangażowali się po raz szósty w akcję Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i  kwestowali, zbierając pieniądze na Fundusz Papieski. Warto pamiętać, idea wspierania młodych ludzi poprzez ustanowienie dla nich stypendiów sfinansowanych m. innymi z finansów zebranych podczas kwest, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Tegoroczna XV zbiórka odbywała się pod hasłem „Jan Paweł II- Patron Rodziny”. Intencję hasła tegorocznej kwesty przejrzyście tłumaczył w jednej ze swych homilii Ojciec Święty Franciszek:

„Rodzina to niezwykle istotne, by nie użyć słowa palące zagadnienie, zarówno w ewangelizacji świata, jak i w duszpasterstwie Kościoła. Wołanie o silną rodzinę, w której realizuje się najpełniej miłość mężczyzny i kobiety oraz przychodzą na świat szczęśliwe dzieci rozlega się coraz mocniej. Wiele środowisk podziela pogląd św. Jana Pawła II o rodzinie, jako niezastępowalnym do końca i optymalnym środowisku dla człowieka, który może dojrzewać w klimacie miłości ofiarowanej mu bezinteresownie przez kochających rodziców, a więc ojca i matkę. Podkreśla się, że dziecko ma także prawo do rodzeństwa, dzięki któremu proces jego uspołecznienia jest owocniejszy i bardziej skuteczny niż w wypadku jedynaka, co ma ogromne znaczenie nie tylko dla konkretnej jednostki, ale także dla życia społecznego we wszelkich jego przejawach.”

Uczniowie SP 6 zebrali 864.75 PLN.

Bardzo cieszy nasz fakt, że redzianie podeszli do kwesty i kwestujących ze zrozumieniem i sporym zaangażowaniem. Za każdą przysłowiową „złotówkę” gorąco dziękujemy.

SU oraz Społeczność SP6 w Redzie.

kwesta papieska 2015

Skip to content