Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda

Burmistrz Miasta Redy zawiadamia o możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Reda na lata 2015-2020.

OBWIESZCZENIE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – projekt

Nowości

WYKAZ GN.12.2020 WYKAZ GN.12.2020
WYKAZ GN.11.2020 WYKAZ GN.11.2020
VII Redzki Bieg VII Redzki Bieg