996 – numer alarmowy ABW

Informujemy, że Pomorski Urząd Wojewódzki, za pośrednictwem Starosty Wejherowskiego, przesłał wiadomość, iż w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonuje telefon alarmowy o numerze „996”, na który można zgłosić zdarzenia takiego typu jak:

  1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz jego porządku konstytucyjnego.
  2. Szpiegostwo.
  3. Zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
  4. Bezprawne ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnych.
  5. Przestępstwa godzące w podstawy ekonomiczne państwa.
  6. Korupcja osób pełniących funkcje publiczne, jeśli może to godzić w bezpieczeństwo  państwa.
  7. Nielegalna produkcja i obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, narkotykami o zasięgu międzynarodowym.
  8. Zdarzenia z udziałem funkcjonariuszy ABW (skargi na czynności funkcjonariuszy).

Numer alarmowy „996” Centrum Antyterrorystycznego ABW działa w systemie 24 – godzinnym 7 dni w tygodniu, obejmując swym zasięgiem terytorium całego kraju.

Numer alarmowy „996” nie jest numerem do innych służb dyżurnych!!! Jest to wyłącznie numer alarmowy ABW.

Nowości

WYKAZ GN.8.2020 WYKAZ GN.8.2020
WYKAZ GN.7.2020 WYKAZ GN.7.2020
WYKAZ GN.6.2020 WYKAZ GN.6.2020
WYKAZ GN.5.2020 WYKAZ GN.5.2020