Wspólna sesja trzech Rad Miejskich: Lublińca, Łowicza i Redy

18 czerwca 2014 r. w Łowiczu odbyło się posiedzenie uroczystej wspólnej sesji Rad Miejskich Lublińca, Łowicza oraz Redy. Radni miast partnerskich, biorąc pod uwagę wspólne powiązania kulturowe, społeczne i ekonomiczne podczas sesji przyjęli wspólne stanowisko Rad Miejskich. Oświadczyli, że realizując program wymiany i współpracy będą umacniali dalszą wymianę doświadczeń i kontaktów wpływających na rozwój stosunków przyjacielskich między wspólnotami mieszkańców Lublińca, Redy i Łowicza. 19 czerwca 2014 r. samorządowcy z Redy brali udział we mszy Św. w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, odprawianej pod przewodnictwem biskupa łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby. Następnie w procesji eucharystycznej uczestniczył prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką, przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej: minister sportu Andrzej Biernat, poseł na Sejm RP Cezary Olejniczak, wojewoda Jolanta Chełmińska i wicewojewoda Paweł Bejda oraz marszałek województwa łódzkiego Witold Stepień. Krzysztof Krzemiński – Burmistrza Miasta oraz Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej reprezentowali Ziemie Kaszubską w regionalnych strojach. Ponadto za Chrystusem w monstrancji podążali parafianie, zespoły liturgiczne, wspólnoty parafialne, stowarzyszenia z chorągwiami i pocztami sztandarowymi, Orkiestra Miejsko-Strażacka i tysiące turystów, w tym radni z Redy. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego procesja Bożego Ciała w Łowiczu została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa narodowego Po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Krzysztof Krzemiński oraz Kaźmierz Okrój zaproszeni byli na spotkanie z Panem Bronisławem Komorowskim - prezydentem RP.

Foto: H. Janiak

Nowości