Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK

W dniu 16 października w Urzędzie Miasta Redy odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Małe Trójmiasto Kaszubskie – 10 lat w Unii Europejskiej. W spotkaniu z laureatami udział wzięli Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński wraz z Zastępcą Teresą Kanią, Zastępca Burmistrza Miasta Rumi Leszek Kiersznikiewicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Leszek Glaza, a także przewodniczący i pozostali członkowie komisji konkursowej Jacek Thiel, Hanna Janiak, Artur Hutnik i Iwona Miklewska-Szczygieł.

W Konkursie, który miał na celu uwrażliwienie na zmiany w miastach, które nastąpiły w okresie ostatnich 10 lat, m.in. przemiany społeczne, ukazanie architektury nowo powstałych obiektów,  zrewitalizowanych miejsc i rejonów Wejherowa, Redy, Rumi oraz piękna przyrody w ich otoczeniu  – laureatami zostali:

WEJHEROWO

1 miejsce Tomasz Ziemann

2 miejsce Wojciech Kwidziński

3 miejsce Marcin Januszewski

Wyróżnienie:  Andrzej Koszałka

Grzegorz Skwarliński

REDA

1 miejsce Michał Kaczmarek

2 miejsce Wojciech Kwidziński

3 miejsce Aleksandra Paluszek-Kur

RUMIA

Wyróżnienie Wojciech Kwidziński

Organizatorzy zgodnie z regulaminem przyznali zwycięzcom nagrody pieniężne. Za I miejsce 500 zł, za II miejsce 300 zł, a za III miejsce 200 zł.

Wszystkim dziękujemy za udział  konkursie, laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a poniżej przedstawiamy zwycięskie zdjęcia.

_ Miejsce 1 69TZM2_wej

Fot. T. Ziemann_Miejsce 2 74wkk_Wejherowo'

Fot. T. Kwidziński_Miejsce 3 76MJF_wej

Fot. M. Januszewski

Miejsce 1 49mwk_reda

Fot. M. KaczmarekMiejsce 2 74 wkk_Reda

Fot. T. KwidzińskiMiejsce 3 79opk Reda

Fot. A. Paluszek – Kur

74wkk_RumiaFot. T. Kwidziński

Zdjęcia z rozdania nagród:

Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego MTK

Nowości