Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla NGO

Poniżej przedstawiamy rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Nowości

WYKAZ GN.44.2019 WYKAZ GN.44.2019
WYKAZ GN.43.2019 WYKAZ GN.43.2019