Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza w Juracie

Dnia 03-04 października br. w Juracie, odbyło się Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku. Wśród zaproszonych gości, którzy wygłosili prelekcję znaleźli się: Kazimierz Plocke - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ryszard Stachurski - Wojewoda Pomorski, Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Grzegorz Stachowiak – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Adam Mikołajczyk –Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP. W organizację forum duży wkład wniósł Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie Kazimierz Okrój. W zjeździe od wielu lat uczestniczą m.in samorządowcy z całego województwa a także przedstawiciele instytucji, które przyczyniają się do rozwoju regionu. W Forum w Juracie uczestniczyli Burmistrz Miasta Redy- K. Krzemiński, Zastępca Burmistrza- Teresa Kania, Sekretarz Miasta- Hanna Janiak oraz Radni Rady Miejskiej w Redzie. W związku z kończącą się VI kadencją samorządowcy podsumowali minione cztery lata. Przedstawili zrealizowane inwestycje oraz plany w zakresie dalszej pracy na rzecz swoich samorządów.

Foto:

Nowości

Remont skateparku
Remont skateparku